Aj nám na Juhu záleží

Mestská časť Košice – Juh v oblasti čistoty a verejného poriadku:

 • vykonáva kontroly týkajúce sa zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách,
 • vykonáva monitoring nepovolených skládok odpadu a pomáha pri ich likvidácii,
 • vykonáva  kontroly a dohľad nad spôsobom  nakladania s komunálnym odpadom,
 • zabezpečuje menšie obecné služby na území MČ Košice – Juh.

Čo sa nám podarilo:

 • 16.08.2017, Vyznačenie žltých čiar pri kontajneroviskách na Krakovskej ulici 1 – 19
 • 10.08.2017, Odstránenie náletových krovín v garážovej lokalite pri OC FRESH, Mudroňova
 • 09.08.2017, MČ opätovne vyčistila priestranstvo v parčíku pri detskom ihrisku a Južnej triede 13 – 15      
 • 08.06.2017, Doplnenie odpadových košov na ulici Ludmanská a Turgenevova – Gemerská

           

 • 13.04.2017, MČ Košice – Juh v spolupráci s Mestom Košice a spoločnosťou Kosit, a.s. zabezpečila vyčistenie verejného priestranstva v záhradkárskej lokalite Jarmočná.

           Pred vyprataním                                                      Po vyprataní

            

 • 13.04.2017, MČ Košice – Juh zabezpečila výmenu piesku v detských ihriskách v jej správe.

          

Starajme sa o svoje okolie, nechceme aby to dopadlo takto:

 • 10.08.2017, Jarmočná ulica