Aj nám na Juhu záleží

Mestská časť Košice – Juh v oblasti čistoty a verejného poriadku:

  • vykonáva kontroly týkajúce sa zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách,
  • vykonáva monitoring nepovolených skládok odpadu a pomáha pri ich likvidácii,
  • vykonáva  kontroly a dohľad nad spôsobom  nakladania s komunálnym odpadom,
  • zabezpečuje menšie obecné služby na území MČ Košice – Juh.

Čo sa nám podarilo:

  • MČ Košice – Juh v spolupráci s Mestom Košice a spoločnosťou Kosit, a.s. zabezpečila vyčistenie verejného priestranstva v záhradkárskej lokalite Jarmočná.

           Pred vyprataním                                                      Po vyprataní

            

  • MČ Košice – Juh zabezpečila výmenu piesku v detských ihriskách v jej správe.

          

  • Doplnenie odpadových košov na ulici Ludmanská a Turgenevova – Gemerská

          

Starajme sa o svoje okolie, nechceme aby to dopadlo takto: