Category Archives: Aktuality

Oznam o zmene úradných hodín

Prihláste sa na slávnostný obrad uvítania svojho dieťatka do života

Návrhy na verejné ocenenie

Vážení obyvatelia Mestskej časti Košice – Juh, každoročne sa ku dňu výročia odovzdania insígnií do užívania MČ Košice – Juh udeľujú verejné ocenenia „Cena Mestskej časti Košice – Juh“ a „Cena starostu

Zber vianočných stromčekov

Vianočné stromčeky ako odpad zo zelene môžu občania v lokalite rodinných domov uložiť pred bránu domov a mestská časť prostredníctvom aktivačných pracovníkov zabezpečí zvoz na zberné miesto, odkiaľ budú po nahlásení odvážané a zlikvidované spoločnosťou

OZNAM

Mesto Košice je od 1. januára 2019 výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania v zmysle VZN č. 157 a jeho novely zo septembra 2018. Mesto vytvorilo pre registráciu obyvateľov – rezidentov jednoduchý

Štedrovečerná večera

V spolupráci so Spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul pripravila 21.12.2018 Mestská časť Košice – Juh štedrovečernú večeru pre vyše sto ľudí bez domova. K sviatočnému jedlu im dobrú chuť

Prajeme krásne sviatky

Poďakovanie

Mestská časť Košice – Juh ďakuje všetkým, ktorí prispeli k spríjemneniu vianočných sviatkov občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z našej mestskej časti. V rámci akcie „Daruj Kilečko – Vianoce 2018“ sa

Adventný koncert ?

Pre obyvateľov Mestskej časti Košice – Juh každoročne pripravujeme očakávaný adventný koncert. V Kostole Kráľovnej pokoja zazneli tóny z diel európskych a svetových skladateľov. Krásny umelecký zážitok nám sprostredkovali Spevácky zbor Južania a Spevácky chrámový

Prijatie športovcov

V podvečer 11.12.2018 zaplnili sálu Kultúrno – spoločenského centra Južan, „južanskí“ účastníci  95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru 2018. Starosta  JUDr. Jaroslav Hlinka im zablahoželal k dosiahnutým výkonom a  zároveň im zaželal, aby s ľahkosťou, plní