Denné centrum

_____________________________________________________________________________________________________________

T-systems Športovo – zábavný areál  Spoločensko – relaxačné centrum
 Kultúrno – spoločenské centrum JUŽAN  • Denné centrum
 Kúpalisko Triton • Detské a športové ihriská
Parčík Jozefa Psotku Trhoviská

______________________________________________________________________________________________________________

Denné centrum seniorov

Milosrdenstva 4

vedúca oddelenia kultúry,  mládeže a športu: PhDr. Andrea Tragalová

E-mail:  andrea.tragalova@kosicejuh.sk

Telefón:

055 720 80 36     vedúca oddelenia

055 625 15 01      info

0905  670 714    mobil pre info
P o s l a n í m    Denného centra seniorov v MČ Košice – Juh na  ulici Milosrdenstva 4, ktorého zriaďovateľom  a prevádzkovateľom je Mestská časť Košice – Juh, je realizovať požiadavky v oblasti záujmovej, kultúrnej a športovej činnosti, v oblasti udržiavania fyzickej a psychickej aktivity občanov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Denné centrum má pre svoju činnosť vyhradené priestory v Spoločensko-relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva 4. Za činnosť centra zodpovedá vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu, v spolupráci s kontaktnými osobami.

FOTO z organizovaných podujatí: viď Fotogaléria

 Klubové dni

Deň Čas
Pondelok 13:00 – 18:00 h
Utorok 13:00 – 18:00 h
Streda 13:00 – 18:00 h
Štvrtok 13:00 – 18:00 h
Piatok 13:00 – 18:00 h

[download id=“1050″]

[download id=“1241″]