Dni pedagógov materských škôl

V rámci partnerských vzťahov medzi Mestskou časťou Košice – Juh a XIII. obvodom mesta Budapešť, mestská časť  ponúkla Materskej škole – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej konferencii pre pedagógov materských škôl. Pozvanie na konferenciu s radosťou prijali a zúčastnila sa jej  pedagogička p. Alžbeta Rákaiová.

V rámci konferencie „Dni pedagógov materských škôl“ usporiadanej samosprávou XIII. obvodu partnerského mesta Budapešť v dňoch 27.2. – 28.2.2018 pod záštitou starostu XIII. obvodu Dr. Józsefa Tótha, sa uskutočnilo mnoho odborných prednášok, návštev materských škôl a workshopov. K podujatiu patril pestrý sprievodný program, kde si pedagógovia MŠ vypočuli skúsenosti domácich i zahraničných pedagogických odborníkov a vymenili informácie z oblasti predškolskej pedagogickej vedy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *