Dobrovoľná zbierka

D o b r o v o ľ n á   z b i e r k a

Mestská časť Košice – Juh v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a § 5 ods. 1 písm. e) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „ Starostovský punč 2017“

Účel zbierky:

Verejnoprospešný účel – finančné prostriedky budú použité na charitatívne účely pre:

Zariadenie opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice  

Účel použitia:

Vybavenie priestorov Zariadenia opatrovateľskej služby

Usporiadateľ zbierky:

Mestská časť Košice – Juh, Smetanová 4, 040 79 Košice

IČO: 00 691 046

DIČ: 202 1186 882

Miesto konania zbierky:

V rámci podujatia  Vianočné trhy vo vyhradenom stánku na Centrálnom trhovisku , Južná trieda 33 v Košiciach. Stánok bude označený nápisom „Starostovský punč“.

Čas konania zbierky:

Dňa 18.12. 2017 v čase od 14:00 hod. do 19:00 hod.

Spôsob konania zbierky:

Dobrovoľný príspevok bude občanmi vkladaný do uzamknutej urny.

 

 

Košice 28.11.2017

 

                                                                           JUDr. Jaroslav Hlinka v.r.

                                                                                         starosta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *