Likvidácia čiernej skládky odpadu

S problémom vytvárania nepovolenej skládky odpadu  na Jarmočnej ulici  v záhradkárskej lokalite sa mestská časť v spolupráci s mestom Košice zaoberá dlhodobo. Tak ako každý rok po zimnom období je potrebné lokalitu vyčistiť od odpadov, ktoré tu nahromadili obyvatelia z celého mesta ale aj zo širokého okolia.

V záujme riešenia kritického stavu mesto Košice v spolupráci s MČ Košice – Juh a spoločnosťou KOSIT, a.s.   pripravovalo čistenie lokality v 10. Týždni. Dnes,  8.3.2018 sa začalo s odstraňovaním skládky odpadu. Popri mechanickom čistení bolo zabezpečované aj ručné čistenie zamestnancami KOSITu, ktoré bude pokračovať do večerných hodín.

Jednou z možností ako riešiť uvedenú situáciu, je neumiestňovať v danej lokalite celoročne kontajner na odpad zo záhrad, ale umiestniť ho iba sezónne začiatkom jari a na jeseň. Avšak domnievame sa, že poctivým a zodpovedným záhradkárom by kontajner chýbal. Preto ako jedinú a najspoľahlivejšiu možnosť zabránenia vytvárania  skládok odpadu umiestneného v rozpore so zákonom vidíme v nepretržitom  monitoringu zo strany mestskej polície a  taktiež v spolupráci s občanmi, ktorým záleží na svojom okolí a kvalite životného prostredia  pri vyhľadávaní pôvodcov odpadu.    

I napriek monitorovaniu lokality Mestskou políciou Košice sa nepodarilo zistiť pôvodcu týchto odpadov. Mestská časť už požiadala o spoluprácu mesto Košice,  aby v predmetnej lokalite bol nainštalovaný vhodný monitorovací systém (web kamera ) , ktorý by bol priamo napojený na pult ochrany mestskej polície.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *