Miestny podnik

mps

 

 

 

 

 

Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice
So sídlom: Rastislavova 65, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Ondrej Vargic, konateľ, Životopis

IČO: 31 687 067
DIČ: 2020491869
IČ DPH: SK2020491869
Zapísaný v OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vl. č. 4369/V

Telefón: +421 55 622 85 75
Mobil: 0905 642 371
Email: info@mpskosice.sk
WEB: www.mpskosice.sk

 

Dozorná rada:

Predseda: 
JUDr. Jaroslav Kaifer   jaroslav.kaifer@kosicejuh.sk

Členovia:    
Ing. Juraj Tobák   juraj.tobak@kosicejuh.sk
Ing. Stanislav Vibranský   stanislav.vibransky@kosicejuh.sk

Účtovná závierka za rok 2016

Účtovná závierka za rok 2015

Účtovná závierka za rok 2014

Účtovná závierka za rok 2013

Účtovná závierka za rok 2012