Návrh organizácie dopravy – zavedenie jednosmernej premávky na Skladnej ulici

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach a Mestskej polície Košice – spracoval návrh organizácie dopravy – zavedenie jednosmernej premávky na Skladnej ulici.

V súčasnosti je na Skladnej ulici zavedená obojsmerná premávka v časti od ulice Kupeckého po Rázusovú ulicu. Na uvedenej komunikácii je umožnené aj pozdĺžne parkovanie na jednej strane. Zavedenie jednosmernej premávky na časti ulice je požadované obyvateľom predmetnej ulice z dôvodu zníženia počtu prechádzajúcich vozidiel cez túto časť ulice Skladná.

Mesto Košice, ako príslušný cestný správny orgán, odporúča ponechanie obojsmernej premávky, nakoľko ide o širokú komunikáciu (umožňuje aj pozdĺžne parkovanie po jednej strane) a z hľadiska celkovej koncepcie v tejto oblasti nie je vhodné, aby bola zavedená jednosmerná premávka na tejto komunikácií.

Mesto Košice požiadalo Mestskú časť Košice – Juh o prerokovanie návrhu na zavedenie jednosmernej premávky na Skladnej ulici s obyvateľmi bývajúcimi v dotknutej lokalite. 

Z uvedeného dôvodu Vám predkladáme predmetný návrh organizácie dopravy. Svoje pripomienky a návrhy môžete zasielať na emailovu adresu MČ Košice – Juh urad@kosicejuh.sk,  prípadne poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice do 31.8.2017. Všetky Vaše pripomienky a návrhy budú postúpené cestnému správnemu orgánu na spracovanie.

3 Responses to Návrh organizácie dopravy – zavedenie jednosmernej premávky na Skladnej ulici

 1. Milan píše:

  Aký to má vôbec význam? Komu vadí obojsmerná ulica? Veď sa dá v pohode prejsť, nie je tu žiaden problém. Nikto na nikoho ani netrúbi, ani nič podobné. Načo sa riešia veci, kde vôbec nie je žiaden problém. Nechápem. Asi je tu iný záujem.

 2. BF píše:

  Dobrý deň,
  osobne s tým nesúhlasím. Predpokladám, že „nosnou“ ulicou bude Kupeckého. A táto komunikácia nie je prejazdná, nakoľko po stranách vozovky sa parkuje.Bude problém v obojsmernej prevádzke. Píšem Vám ako obyvateľka Kupeckého ulice,kde je už teraz neúnosná situácia. Na ulici je veľkým problémom parkovanie, kedy osoby pracujúce v okolitých firmách neustále tam parkujú. Zatiaľ, čo „domáci“ obyvatelia nemajú ani po príchode z práce domov, kde zaparkovať. Pri podujatiach v Steel Aréne ani nehovoriac.

 3. Zlatica Lichvarcikova píše:

  Dobrý deň, vzhľadom k tomu, že Skladna je ulica, kde sa nachádzajú aj inštitúcie,do ktorých chodí viac detí či seniorov, ako aj k tomu, že áut je tam naozaj trocha viac… Je to dobré riešenie. Domáci si zvyknú rýchlo a pri dobrom značení nebudú mať problém ani cezpolny.Len ja osobne by som tú jednosmerku dala až po Rastislavovu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *