Návrh parkovania v lokalite ulíc Bulharská –Srbská – Panelová – Južná trieda – verejná diskusia

S cieľom riešiť parkovanie v lokalite ulíc Bulharská-Srbská-Panelová-Južná trieda Magistrát mesta Košice, ref. dopravy a útvar hlavného architekta spracoval návrh riešenia parkovacích plôch v predmetnej lokalite.

V súčasnosti možnosti parkovania sú obmedzené, vozidlá parkujú na komunikáciách a čiastočne na chodníkoch, čím je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a hlavne chodcov.  Z uvedeného dôvodu Mestská časť Košice – Juh iniciovala vytvorenie rezervy pre výstavbu nových parkovacích plôch na pozemku  vo dvorovej časti Zdravotníckeho zariadenia Košice, Srbská 1.  Súčasne Magistrát mesta Košice, útvar hlavného architekta spracoval návrh lokalít, kde by bolo možné realizovať výstavbu nových parkovacích miest.

Výstavbou nových parkovacích plôch sa aspoň čiastočne vyrieši dopravná situácia v danej lokalite. V súčasnosti parkovanie na komunikácii pri obojsmernej premávke je v rozpore s platnými normami.

Mesto Košice požiadalo Mestskú časť Košice – Juh o prerokovanie návrhu lokalít pre výstavbu parkovacích plôch  na uliciach Srbská, Bulharská, Panelová s obyvateľmi bývajúcimi v dotknutej lokalite, spoločnosťami a prevádzkami, ktoré sídlia na predmetných uliciach.

Z uvedeného dôvodu Vám predkladáme návrh lokalít pre výstavbu parkovacích plôch v predmetnej lokalite.

Svoje pripomienky a návrhy môžete zasielať na e-mailovu adresu MČ Košice – Juh urad@kosicejuh.sk,  prípadne poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice do 10.04.2018.

Všetky Vaše pripomienky a návrhy budú prerokované s mestom Košice ako príslušným cestným správnym orgánom a budú podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie a zaradenie investície do programového rozpočtu mesta Košice na najbližšie obdobie.   

One Response to Návrh parkovania v lokalite ulíc Bulharská –Srbská – Panelová – Južná trieda – verejná diskusia

  1. Mária Hrežová píše:

    Dobrý deň, bývam na ulici Srbská 10 , nízke prízemie a chcem vyjadrit svoj hlboký nesúhlas s výstavbou parkovacích miest rovno pred našími oknami, kde máme kuchyňu, detskú izbu a spálňu, lebo tym bude narušený náš rodinný život hlukom, výfukovymi plynmi a stratou úplneho súkromia na slušný život. Neviem si predstaviť, že meter od okna nám budú parkovať autá. Skôr by som sa priklonila k prvému návrhu (rezerva na výstavbu parkovacich plôch v zravotníckom zariadení), nakoĺko to nie je tak blízko pri oknách bytoviek ako v našom prípade.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *