Oznámenie o možnosti podávania žiadostí na príležitostný predaj Pamiatka zosnulých

Mestská časť Košice – Juh každoročne usporadúva trhy pri príležitosti Pamiatky zosnulých. Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu a na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku je potrebné povolenie mestskej časti, preto je potrebné v termíne od 02.05.2018 do 31.05.2018 doručiť do podateľne miestneho úradu na adresu: Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice. 

Tlačivá žiadosti nájdete na http://www.kosicejuh.sk/tlaciva-na-stiahnutie/ v sekcií Tlačivá oddelenia regionálneho rozvoja a bytovej politiky, časť Trhoviská – Žiadosť o povolenie na príležitostný predaj – Pamiatka zosnulých a Čestné vyhlásenie – trhovníci – vzor. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *