Vítanie detí do života

V sobotu, 11. februára 2017 sa uskutočnila jedna z najmilších udalostí  našej mestskej časti – Vítanie detí do života. Starosta Mestskej časti Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka v obradnej sieni slávnostne privítal detičky Dušana,

Spomienková akcia na horolezca J. Psotku

12. februára 1934 sa narodil významný horolezec, rodák z našej mestskej časti Jozef Psotka, ktorý zahynul pri zostupe z najvyššej hory sveta v októbri roku 1984. Spolu so sestrou J. Psotku p.

Poďakovanie

Starosta JUDr. Jaroslav Hlinka osobne poďakoval spoločnostiam a jednotlivcom za ústretovosť, pomoc a aktívnu účasť pri uskutočnení športových, kultúrnych a charitatívnych akcií v roku 2016. Úprimne ďakujem patrí: T – Systems Slovakia

Blahoželáme víťazom hokejového turnaja

X.ročník hokejového turnaja ,, O pohár starostu MČ Košice – Juh“. V sobotu 21.1.2017 sa na ľadovej ploche T – Systems Športovo – zábavného areálu na Alejovej 2 v Košiciach stretli nadšenci

Nonstop 24 – hodinové korčuľovanie

1391 korčuliarov spoločne vytvorili nový slovenský rekord v počte nakorčuľovaných kilometrov 6259 počas 24 hodín.

Štedrovečerná večera pre ľudí bez domova

Mestská časť Košice - Juh pripravila dňa 23.12.2016 v spolupráci so Spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Štedrovečernú večeru pre vyše stovku ľudí bez domova.

Skončili sme na peknom 46.mieste

Hodnotenie transparentnosti 100 najväčších miest a 8 žúp Mestská časť Košice – Juh skončila v rebríčku transparentnosti 100 najväčších miest a žúp na 46. mieste. Oproti roku 2014 kedy  skončila na 83.

Darcom srdečne ďakujeme

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k spríjemneniu vianočných sviatkov občanom a rodinám v hmotnej núdzi v našej mestskej časti. V rámci akcie „Daruj kilečko“ sme vyzbierali 507 kg potravín. ĎAKUJEME: zamestnancom, obyvateľom a poslancom  Mestskej časti Košice-Juh taktiež

Vianočná kapustnica v Dennom centre seniorov

Aj tento rok sa Spoločensko – relaxačné centrum v stredu stalo miestom stretnutia seniorov, členov Denného centra. Tí s veľkou radosťou prišli, aby spoločne zaspomínali v tomto adventnom období na odchádzajúci rok

Nové parkovacie miesta na Mudroňovej ulici

Mestská časť Košice – Juh v mesiacoch november – december 2016 zabezpečila výstavbu nových parkovacích miest pri bytovom dome na Mudroňovej ulici. Vytvorených bolo 11 parkovacích miest, z toho jedno pre zdravotne ťažko postihnutých.