Kontajner na zber šatstva

Pomaly sa blíži vianočné upratovanie a Vy neviete kam s prebytočným šatstvom alebo hračkami? Pri vstupe na T-Systems ŠZA na Alejovej 2, je osadená typizovaná zberná nádoba, ktorú tam umiestnila nezisková organizácia

Rozvoz obedov sa urýchli a skvalitní

Koncom roku 2016 sme požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu na zakúpenie špeciálne upraveného osobného motorového vozidla  na rozvoz stravy. Dotácia nám bola schválená vo výške 11 000€.

„Odkaz Terézie Vansovej pre súčasnú ženu“

Mestská časť Košice – Juh hostila účastníčky konferencie „Odkaz Terézie Vansovej pre súčasnú ženu“, ktorú organizovala Únia žien Slovenska – Krajská organizácia Košice, pri príležitosti 50. výročia Vansovej Lomničky. Členky únie žien privítala

Prijatie športovcov

Príjemný večer v spoločnosti športovcov – účastníkov 94. ročníka MMM, účastníkov 16. ročníka medzinárodnej Seniorolympiády a víťazov Tenisového turnaja Južanov.?‍♂️ Športovcov už tradične prijal starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka. Medzi pozvanými nechýbal

Návrh organizácie dopravy – zámer zavedenia jednosmernej premávky na ul. Srbská, Bulharská, Pekná a Kórejská a návrh riešenia statickej dopravy výstavbou nových parkovacích miest na Srbskej ul.

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, Mestskou políciou, stanica Juh a referátom Útvaru

Návrh organizácie dopravy – zámer zavedenia jednosmernej premávky na uliciach Šoltésovej a Pasteurova

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach a Mestskou políciou, stanica Juh – spracoval

Prvé podzemné kontajnerovisko

V rámci pilotného projektu spoločnosť KOSIT a.s. Košice v spolupráci s mestskou časťou realizuje podzemné kontajnerovisko  pri bytovom dome na Južnej triede 26, ktoré bude prvé v Košiciach. Ukončenie výstavby je plánované do konca mesiaca november.

Zimná údržba v sezóne 2017/2018

Na dnešnom pracovnom stretnutí so zástupcami Mesta Košice a spoločnosti KOSIT a.s., bola prerokovaná príprava zabezpečenia zimnej údržby na chodníkoch, miestnych komunikáciách a spevnených plochách v našej mestskej časti na blížiacu sa

Informačný a navádzací systém

Mestská časť Košice – Juh v mesiacoch september – október 2017 vybudovala informačný navádzací systém – 1. etapa. Tento systém je určený prednostne pre chodcov, tabule určujú smer a názov ulice, tak isto je

Južanské Vianočné trhy v MČ Košice – Juh

V dňoch 18.-20.12.2017 na Centrálnom trhovisku Južná trieda sa budú konať Južanské Vianočné trhy. Záujemcovia o predaj (vianočných ozdôb, dekoračných sviečok, medu, medových výrobkov, vianočných oplátok, ikebán, darčekových predmetov, cukroviniek,  vareného vína, pečených