Medzinárodný tábor Velence

Počas dlhoročnej medzinárodnej spolupráce medzi Mestskou časťou Košice – Juh a XIII. obvodom hlavného mesta Budapešť vzniklo množstvo projektov, medzi ktoré patrí už aj tradičný výmenný tábor pri jazere Velence v Maďarsku.

Šport bez bariér

Mesto Košice, Mestská časť Košice – Juh a Rada seniorov mesta Košice pod záštitou viceprimátora mesta Košice Martina Petruška, zorganizovali kultúrno – športové podujatie Šport bez bariér. Na slávnostnom otvorení nechýbal ani

Dobrovoľnícka akcia

Už po druhýkrát sme privítali v Spoločensko – relaxačnom centre v rámci najväčšieho firemného dobrovoľníckeho podujatia „Naše Mesto“ šikovných mladých ľudí ochotných zapojiť sa do aktivít. Podujatie nadácie Pontis „Naše Mesto“ prepája firmy, samosprávy

Územný plán mesta Košice – predstavenie konceptu riešenia a verejné prerokovanie

Mestská časť Košice – Juh pozýva všetkých obyvateľov na verejné prerokovanie návrhu „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2018  (streda)  o 16,00 hod. v spoločenskej sále Kultúrno spoločenského centra

11. narodeniny RC Stonožka

V Spoločensko – relaxačnom centre ujo Ľubo rozospieval deti pri príležitosti osláv 11. narodenín Rodinného centra Stonožka. Nechýbala dobrá nálada, skákacie hrady, balóny a výborná torta, ktorú upiekla koordinátorka RC Stonožka Natália

Zveľadenie prostredia pri Mlynskom náhone

Opäť sa nám podarilo v spolupráci s Mestom Košice a spoločnosťou KOSIT, a.s.,  za pomoci obyvateľov záhradkárskej osady Jarmočná a aktivačných pracovníkov MČ zveľadiť a vyčistiť prostredie pri Mlynskom náhone. Celkovo bolo vyvezených 10 deväť kubíkových kontajnerov

Ušká plné príbehov

Už po tretíkrát sa naša mestská časť zapojila do milého projektu „Ušká plné príbehov“, v ktorom sa deťom v škôlkach čítajú rozprávky. Knižku „Vlásky“ od Magdaleny Takáčovej deťom v škôlke na Smetanovej ul. prečítala vedúca

World Challenge Day 2018

Po celom svete sa mestá, organizácie, ale aj jednotlivci zapojili do medzinárodnej akcie World Challenge Day 2018. Ani v tomto roku Mestská časť Košice – Juh nechýbala na tomto najväčšom športovom podujatí. Tento

Medzinárodný deň detí

Detské ihrisko Lienka v Parčíku Jozefa Psotku sa premenilo na „detský svet“. Všetky deti, ktoré prijali pozvanie Mestskej časti Košice – Juh čakali rôzne kreatívne súťaže a tvorivé dielne. Detská fantázia nepozná hraníc a každý

Opravy výtlkov na sídliskových komunikáciách

Cestári sa pustili do plánovaných opráv výtlkov na sídliskových komunikáciách – Rosná ulica. Veríme, že priaznivé počasie vydrží.