Novozrekonštruovaný bazén už v prevádzke

V mesiacoch marec a apríl 2018 prebehla rozsiahla rekonštrukcia bazéna s výrivkami v Spoločensko – relaxačnom centre na Milosrdenstva 4. V priestoroch bazéna sme vymenili bazénovú dlažbu, hydroizolačnú fóliu a filtračné zariadenie.

Nové športové možnosti v areáli

Od 1.mája 2018 sme v T-Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2 sprístupnili novovybudované ihrisko na florbal, hokejbal a crossminton. Plocha je vybavená profesionálnymi mantinelmi, florbalovými, hokejovými bránkami, ochrannými sieťami, striedačkami

Detské ihrisko Turgenevova 10 – 12 opäť v prevádzke

Rekonštrukcia detského ihriska na Turgenevovej ulici 10 – 12 je úspešne ukončená. Stará herná zostava bola nahradená novou určenou pre deti do 12 rokov, ktorá je v súlade s bezpečnostnými normami EÚ.

Prehliadka ľudového spevu

MŠ Smetanova dnes hostila malých spevákov a speváčky materských škôl našej mestskej časti na prehliadke Ľudového spevu. Deti pod vedením svojich pani učiteliek predviedli úžasné spevácke výkony, za ktoré im na záver

Jarné športové hry seniorov

Jarné športové hry seniorov začali písať svoju 17. ročnú tradíciu. V dňoch od 16.4 2018 – 24.4.2018 seniori súťažili v disciplínach: stolný tenis, hod šípkami, bowling a v novej disciplíne petanque. Dnes

Začala rekonštrukcia detského ihriska na Turgenevovej ulici

Mestská časť Košice – Juh začala s rekonštrukciou detského ihriska na Turgenevovej ulici 10 – 12. Staré prvky budú nahradené novou hracou zostavou určenou pre deti do 12 rokov, ktorá je v

Zlatú svadbu oslávili manželia Belánovci

O zlate sa zvykne hovoriť, že je najvzácnejším kovom a prežiť v manželskom zväzku 50 rokov, je vzácny dar dvoch milujúcich ľudí, medzi ktorých určite patria aj manželia Tibor a Mária Belánovci. Do obradnej siene na

Predzáhradky

Aj takto môžu vyzerať predzáhradky v našej mestskej časti,  o ktoré sa starajú samotní obyvatelia.  

Vítanie jari v našej mestskej časti

S prebúdzajúcou sa jarou nás čoraz častejšie potešia prvé jarné kvietky v predzáhradkách a mestské parky ožívajú štebotom vtákov, ktorý sa mieša s detským džavotom.

Ďakujeme darcom

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k spríjemneniu veľkonočných sviatkov občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z našej Mestskej časti Košice - Juh.