Prijatie korčuliarov

Nonstop 24 hodinové korčuľovanie aj v tomto roku prinieslo mnoho prekvapení. A hoci sme vlastné rekordy neprekonali, predsa len jeden individuálny rekord padol. Dávid Agamyan strávil na ľade viac ako 16 hodín

Výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia výstrahu pred závažnou smogovou situáciou (ďalej len VÝSTRAHA) pre častice PM10. Bližšie informácie o postihnutých oblastiach a

Výročná schôdza Denného centra

Prvý marcový deň  sa uskutočnila Členská schôdza Denného centra seniorov MČ Košice – Juh na ul. Milosrdenstva. Členov Denného centra prišli pozdraviť aj hostia: starosta JUDr. Jaroslav Hlinka, predseda Rady seniorov mesta

Návrh parkovania v lokalite ulíc Bulharská –Srbská – Panelová – Južná trieda – verejná diskusia

S cieľom riešiť parkovanie v lokalite ulíc Bulharská-Srbská-Panelová-Južná trieda Magistrát mesta Košice, ref. dopravy a útvar hlavného architekta spracoval návrh riešenia parkovacích plôch v predmetnej lokalite. V súčasnosti možnosti parkovania sú obmedzené, vozidlá parkujú na komunikáciách a čiastočne

Uvítanie detí do života

Obradná sieň MČ Košice – Juh sa v sobotu 10. 2. 2018 sa zaplnila rodičmi, starými rodičmi a ostatnými hosťami pri príležitosti milej udalosti uvítania detí do života. Starosta našej mestskej časti

3.ročník Nonstop korčuľovania

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s Mestom Košice ďakuje všetkým účastníkom , ktorí prišli 9 – 10.2.2018 podporiť akciu Nonstop 24 hod. korčuľovanie. Spolu sme nakorčuľovali 5491 km, čo je

40. výročie otvorenia MŠ Palárikova

Pri príležitosti 40. výročia otvorenia MŠ Palárikova, starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka zaželal učiteľkám v  náročnej a zodpovednej práci  pevné zdravie, duševnú harmóniu a vzájomné pochopenie. Hostí svojím vystúpením potešili detičky zo

Jubilanti

Ani v tomto roku nezabúdame a pokračujeme v dlhoročnej tradícii stretnutia s jubilantmi. Starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka privítal oslávencov, zaželal im veľa zdravia, šťastia a poďakoval sa za ich celoživotnú prácu. Slávnosť stretnutia s jubilantmi

Rekonštrukcia bazéna v SRC

Rehabilitačný bazén s vírivkami pre 6 osôb v našom Spoločensko – relaxačnom centre na Milosrdenstva 4, slúži obyvateľom Košíc už niekoľko rokov. V najbližšom období plánujeme jeho rekonštrukciu. Pôjde o výmenu zastaralého filtračného zariadenia na

Už poznáme víťaza XI. ročníka hokejového turnaja

XI. ročník hokejového turnaja ,, O pohár starostu MČ Košice – Juh“. V sobotu 20.1.2018 sa na ľadovej ploche T – Systems Športovo – zábavného areálu na Alejovej 2 v Košiciach stretli