Návrh organizácie dopravy – zavedenie jednosmernej premávky na Skladnej ulici

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach a Mestskej polície Košice – spracoval návrh

Tenisový turnaj Južanov

Košické športové leto 2017

Prihláška Propozície

Juniáles v SRC

Južanskí seniori a dobrá nálada patria k sebe. Dôkazom toho je Juniáles. Nechýbala veselá hudba v podaní nášho speváckeho zboru Ruža a hosťa – speváckeho zboru Furčianka. Prípitok predniesol starosta Juhu JUDr. Jaroslav Hlinka a zábava sa

PAMIATKA ZOSNULÝCH – vyžrebované poradie pridelenia trhových stolov v roku 2017

Pridelenie trhových stolov 2017 Upozorňujeme záujemcov o trhové stoly na príležitostnom trhu, ktorý sa koná pri príležitosti sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých, že na základe novelizácie č. 2 VZN o podmienkach predaja

Odovzdávanie verejných ocenení

Včerajšie popoludnie patrilo výnimočným osobnostiam a kolektívom žijúcim alebo pracujúcim v Mestskej časti Košice – Juh.  Z rúk starostu JUDr. Jaroslava Hlinku si prevzali ocenenia za prínos a zásluhy v oblasti vzdelávania, medicíny a športu.  Vyslovil im slová

Nové moderné kontajnerovisko na Juhu

Mestská časť Košice – Juh za prítomnosti generálneho riaditeľa spoločnosti Kosit a.s., starostu MČ Košice – Juh a zástupcov vedenia mesta Košice, uviedla do užívania nové moderné uzamykateľné kontajnerovisko v Parčíku Jozefa

Medzinárodný tábor

Tohto roku si MČ Košice – Juh a XIII.obvod hl. mesta Budapešť  pripomínajú 15.výročie svojej  spolupráce. Počas dlhoročnej medzinárodnej spolupráce vzniklo množstvo projektov, medzi ktoré patrí už aj tradičný výmenný tábor pri

Študenti nepremeškajte šancu!

36. Parlament seniorov

Dňa 7.6.2017 sa v obradnej sieni MÚMČ Košice – Juh konal už 36. Parlament seniorov a občanov MČ Košice – Juh. Po jeho otvorení sa o krátky kultúrny program postarala pani Viera Adamčová, členka