Výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia výstrahu pred závažnou smogovou situáciou (ďalej len VÝSTRAHA) pre častice PM10. Bližšie informácie o postihnutých oblastiach a

V INOM SVETLE

Výročná schôdza Denného centra

Prvý marcový deň  sa uskutočnila Členská schôdza Denného centra seniorov MČ Košice – Juh na ul. Milosrdenstva. Členov Denného centra prišli pozdraviť aj hostia: starosta JUDr. Jaroslav Hlinka, predseda Rady seniorov mesta

Návrh parkovania v lokalite ulíc Bulharská –Srbská – Panelová – Južná trieda – verejná diskusia

S cieľom riešiť parkovanie v lokalite ulíc Bulharská-Srbská-Panelová-Južná trieda Magistrát mesta Košice, ref. dopravy a útvar hlavného architekta spracoval návrh riešenia parkovacích plôch v predmetnej lokalite. V súčasnosti možnosti parkovania sú obmedzené, vozidlá parkujú na komunikáciách a čiastočne

Uvítanie detí do života

Obradná sieň MČ Košice – Juh sa v sobotu 10. 2. 2018 sa zaplnila rodičmi, starými rodičmi a ostatnými hosťami pri príležitosti milej udalosti uvítania detí do života. Starosta našej mestskej časti

3.ročník Nonstop korčuľovania

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s Mestom Košice ďakuje všetkým účastníkom , ktorí prišli 9 – 10.2.2018 podporiť akciu Nonstop 24 hod. korčuľovanie. Spolu sme nakorčuľovali 5491 km, čo je

40. výročie otvorenia MŠ Palárikova

Pri príležitosti 40. výročia otvorenia MŠ Palárikova, starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka zaželal učiteľkám v  náročnej a zodpovednej práci  pevné zdravie, duševnú harmóniu a vzájomné pochopenie. Hostí svojím vystúpením potešili detičky zo

Jubilanti

Ani v tomto roku nezabúdame a pokračujeme v dlhoročnej tradícii stretnutia s jubilantmi. Starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka privítal oslávencov, zaželal im veľa zdravia, šťastia a poďakoval sa za ich celoživotnú prácu. Slávnosť stretnutia s jubilantmi

Rekonštrukcia bazéna v SRC

Rehabilitačný bazén s vírivkami pre 6 osôb v našom Spoločensko – relaxačnom centre na Milosrdenstva 4, slúži obyvateľom Košíc už niekoľko rokov. V najbližšom období plánujeme jeho rekonštrukciu. Pôjde o výmenu zastaralého filtračného zariadenia na

Už poznáme víťaza XI. ročníka hokejového turnaja

XI. ročník hokejového turnaja ,, O pohár starostu MČ Košice – Juh“. V sobotu 20.1.2018 sa na ľadovej ploche T – Systems Športovo – zábavného areálu na Alejovej 2 v Košiciach stretli