Oprava schodov

V rámci ucelených opráv komunikácií sa starostovi Jaroslavovi Hlinkovi podarilo zabezpečiť aj opravu schodov z Lomonosovovej ulice na Turgenevovu. Opravu realizuje vlastník t. j. mesto Košice.

Fit park pre všetky generácie

Už dlhší čas sa pokúšame z rôznych zdrojov získať finančné prostriedky na vybudovanie oddychovo – športovej zóny pre všetky generácie v blízkosti detského ihriska „Flipka“ na Fibichovej ulici. Sme radi, že Rada vlády

Beh o cenu starostu

Pár dní pred Medzinárodným maratónom mieru naša mestská časť už tradične víta mladých bežcov z južanských základných a stredných škôl. XXVIII. ročník “Behu o cenu starostu MČ Košice – Juh” zahájil starosta

Denné centrum seniorov získalo titul

Denné centrum seniorov Mestskej časti Košice – Juh sa môže pýšiť titulom „Klub seniorov roku 2018“ za najlepšie výsledky dosiahnuté v rozvoji aktivít pre seniorov, ktoré udeľuje Rada seniorov mesta Košice, n.o. Spolupráca

Úprava komunikácii

Dnes sme sa stretli so zástupcami SPP distribúcia, a.s. a spoločnosťou Konštrukta s.r.o. Košice, ktorí vykonávajú konečné povrchové úpravy miestnych komunikácii po výmene plynových rozvodov. Asfaltovanie povrchov komunikácii bude ukončené v mesiaci

Výbeh pre psov na Ostravskej ul.

Popoludnie poslednej septembrovej stredy patrilo psíkom a ich majiteľom, ktorí prišli na výbeh pre psov na Ostravskej ulici. Mestská časť Košice – Juh ho prednedávnom zmodernizovala, pribudli nové zaujímavé prvky, na ktorých

Posledné plánované rokovanie miestneho zastupiteľstva

Dňa 25. septembra 2018 sa uskutočnilo v tomto volebnom období posledné plánované rokovanie miestneho zastupiteľstva. Pri tejto príležitosti zaznela štátna hymna a starosta Mestskej časti Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka poďakoval prítomným poslancom

Odkopnime predsudky

Už 11 rokov sme partnerom charitatívneho podujatia „Odkopnime predsudky – futbal spája“, ktorý organizuje Arcidiecézna charita Košice. Veľmi pekná myšlienka búrania predsudkov širokej verejnosti voči ľuďom bez domova sa aj tento rok

Oznámenie o zvýšenej hlučnosti v nočných hodinách

Spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. oznamuje, že z dôvodu stavebnej činnosti pri betonáži podlahovej dosky a jej následnej povrchovej úprave na stavbe „Bytový dom s polyfunkciou HERBERIA“ dôjde v nočných

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom

V rámci týždňa dobrovolľníctva sa Mestská časť Košice – Juh spoločne s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Košice zapojili do dobrovoľníckej akcie maľovanie oplotenia nemocnice na Rastislavovej ulici. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa