Oprava schodov Turgenevova-Lomonosovova

Mesto Košice na základe požiadavky starostu Mestskej časti Košice – Juh začalo s opravou prepojovacích schodov z Turgenevovej ulice na Lomonosovovu, popri materskej škole. Schody sú už dlhodobo v technicky nevyhovujúcom stave.

Kontrola čistoty

V rámci pravidelných kontrol čistoty a verejného poriadku bola dňa 3.8.2016 vykonaná obhliadka lokality Mlynárska, Šoltésovej, Južná trieda, ktorá bola zameraná na stav kosenia, údržby verejnej zelene a čistoty verejných priestranstiev. Na

Pracovné stretnutie

Na území MČ Košice – Juh sa v súčasnosti realizujú rozsiahle výkopové práce, ktoré súvisia s výmenou starých rozvodov plynovodu. Dňa 3.8.2016 sa na úrovni starostu Mestskej časti Košice – Juh uskutočnilo

Pomoc psíkom z košického útulku

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci so Spoločnosťou LABAŠ s.r.o., odovzdali dnes Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov krmivo a vecnú pomoc psíkom z košického útulku. Granule, konzervy, ryžu, salámu pre psov, čistiace prostriedky a inú

Prineste odpad na zberný dvor a vyhrajte 30€ !

 

Cena starostu MČ Košice – Juh

Včera, 12. 7. 2016 dodatočne odovzdal starosta JUDr. Jaroslav Hlinka spoločnosti LABAŠ, s.r.o., Košice verejné ocenenie - Cenu starostu Mestskej časti Košice – Juh.

Kúpalisko Triton na 13.mieste

20 najlepších regionálnych kúpalísk na Slovensku, kam sa oplatí ísť v lete schladiť

Skrášlili sme lokalitu Jantárová

Dňa 30.6.2016 bola Mestskou časťou Košice – Juh vyhlásená dobrovoľnícka akcia na zveľadenie garážovej lokality Jantárová, na ktorej sa zúčastnili zamestnanci MČ Košice – Juh a dvaja miestny obyvatelia, ktorí mali záujem

Vítaj dieťa !

Iba pri pohľade na rodičov, ktorí v náručí držia svoje dieťa možno pochopiť význam slov o šťastí, pohode a blahu. Tak to bolo aj v 18. júna 2016, kedy do obradnej siene na Smetanovej ul.4 prišli

Udeľovanie verejných ocenení

Dňa 21. júna 2016 sa po ôsmykrát v histórii MČ Košice – Juh udeľovali ceny MČ Košice – Juh a ceny starostu MČ Košice – Juh. Za toto obdobie si z rúk starostu Jaroslava Hlinku