Oznámenie o výstavbe vodovodu na Pasteurovom námestí

Mestská časť Košice – Juh oznamuje širokej verejnosti, že dňa 6.6.2016 na základe Rozhodnutia o povolení uskutočnenia vodnej stavby „Košice, Pasteurovo námestie – vodovod“ vydaného Okresným úradom Košice sa začne výstavba vodovodu.

34. Parlament seniorov

Dnes sa sa v obradnej sieni Mestskej časti Košice – Juh konal už 34. Parlament seniorov. V úvode odznela prezentácia pani JUDr. Dagmar Tragalovej  a JUDr. Ivany Gerdovej z Mediačného Centra Poprad,

„Šport troch generácií ”

Slnečné počasie už od skorého rána opäť vítalo celé rodiny na T- Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach na akcii „ Šport troch generácií ”.

„Košické Benátky 2016“

Mestskú časť Košice - Juh v piatok 6.5.2016 zastupovali pracovníci T - Systems Športovo - zábavného areálu na prehliadke vlastnoručne vyrobených plavidiel ,,Košické Benátky 2016 ".

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jozefa Psotku

V sobotu dňa 7. mája 2016 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa významného horolezca, rodáka z južnej časti Košíc, Jozefa Psotku.

Deň matiek

Príjemný májový podvečer prežili mamy, mamky, staré mamy, ktoré sa rozhodli venovať chvíľu zo svojho vzácneho voľného času a prišli 5. mája 2016 do Kultúrno – spoločenského centra na Smetanovej ulici.

IX. ročník mini futbalového turnaja

V T –Systems Športovo – zábavnom areáli sa uskutočnil už IX. ročník mini futbalového turnaja žiakov 7.a 8. ročníkov o ,,Putovný pohár starostu Mestskej časti Košice – Juh“.

Jarné športové hry seniorov

V dňoch 11. 04. 2016 – 13. 04. 2016 sa uskutočnili Jarné športové hry seniorov.

Deň učiteľov

Už tradične každý rok pri príležitosti výročia narodenia Jána Ámosa Komenského spoločne oslavujeme Deň učiteľov.

Ďakujeme!

Mestská časť Košice - Juh ďakuje všetkým darcom, ktorí sa zapojili do akcie "Daruj kilečko Veľká noc 2016".