OZNAM

Košický guláš

Záver osláv Dňa mesta Košice patril skvelej gastronomickej akcii Košický guláš a naša mestská časť tam nemohla chýbať. 

Blahoželáme ZŠ Gemerskej

V piatok, 5. mája, sa v popoludňajších hodinách pri pódiu Dolná brána na Hlavnej ulici konalo finále súťaže Škola plná talentov – SUPERŠKOLA, ktorej organizátormi boli CVČ, Žiacky parlament mesta Košice a Magistrát mesta Košice pod

Košické Benátky 2017

Netradičná súťažná prehliadka vlastnoručne vyrobených plavidiel plná zábavy, smiechu, bohatého programu a veľkolepého ohňostroja, takto vyzerali tohtoročné Košické Benátky na sídlisku Nad jazerom.    

Šport troch generácií

Včera sa v T-Systems Športovo – zábavnom  areáli  na Alejovej 2, konalo športovo – kultúrne podujatie „Šport troch generácií a Majáles“, ktorý zorganizovala Rada seniorov mesta Košice, pod záštitou primátora mesta Košice

Mediačná poradňa

Pozvánka na Míľu pre mamu

Detské ihrisko HOMBÁLKOVO

Niekoľko týždňov deti z MŠ Smetanova vymýšľali meno pre nové ihrisko na Bulharskej ul. Nakreslili krásne obrázky a dnes spolu s pánom starostom našej mestskej časti Jaroslavom Hlinkom ho pomenovali HOMBÁLKOVO. Nechýbali pesničky a samozrejme konfety.

Hodnoty modernej architektúry v XIII. obvode Budapešť

Pri príležitosti 15. výročia vzájomnej spolupráce medzi XIII. obvodom Budapešť a Mestskou časťou Košice – Juh, bola slávnostne zahájená výstava pod názvom: Architektonické zaujímavosti XIII. obvodu mesta Budapešť. Po príhovoroch oboch starostov pána Józsefa

Popoludnie s Ružou

Spevokol Ruža si pripravili pre  členov Denného centra popoludnie hudby, spevu a veselého slova. Pozdraviť ich prišli starosta Jaroslav Hlinka a predseda Rady seniorov Ján Caban. Ani daždivé počasie nebránilo dobrej nálade,