Zlatú svadbu oslávili manželia Belánovci

O zlate sa zvykne hovoriť, že je najvzácnejším kovom a prežiť v manželskom zväzku 50 rokov, je vzácny dar dvoch milujúcich ľudí, medzi ktorých určite patria aj manželia Tibor a Mária Belánovci. Do obradnej siene na

Predzáhradky

Aj takto môžu vyzerať predzáhradky v našej mestskej časti,  o ktoré sa starajú samotní obyvatelia.  

Prijmeme pracovníkov

Prijmeme pracovníkov na zabezpečenie prevádzky T – Systems Športovo – zábavného areálu na Alejovej 2 v Košiciach od 01.05.2018 . Vyžadujeme : pracovitosť, spoľahlivosť, samostatnosť, dobrú komunikáciu s návštevníkmi. Info : prevádzka

Oznámenie o možnosti podávania žiadostí na príležitostný predaj Pamiatka zosnulých

Mestská časť Košice - Juh každoročne usporadúva trhy pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

Vítanie jari v našej mestskej časti

S prebúdzajúcou sa jarou nás čoraz častejšie potešia prvé jarné kvietky v predzáhradkách a mestské parky ožívajú štebotom vtákov, ktorý sa mieša s detským džavotom.

Ďakujeme darcom

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k spríjemneniu veľkonočných sviatkov občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z našej Mestskej časti Košice - Juh.

Pravidelné kontroly čistoty

Začali sme s pravidelnými kontrolami čistoty a verejného poriadku za účasti zástupcov zodpovedných inštitúcií.

Blahoželáme tanečnému súboru Diamant

Dňa 24. marca sa v Trnave uskutočnil 22. ročník Festivalu pohybových skladieb. Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 25 klubov, čo je spolu 600 účastníkov.

Rekonštrukcia plynovodov a prípojok

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava plánuje v Mestskej časti Košice – Juh realizovať rozsiahlu rekonštrukciu plynovodov a prípojok v termíne od 01.04.2018 do 30.10.2018 s konečnou úpravou do 15.12.2018 v

Zlatá svadba

V sobotu 24. marca 2018 obradná sieň na Smetanovej 4 dýchala slávnostnou atmosférou.