Nohejbalový turnaj

Amatérsky nohejbalový turnaj trojíc o pohár starostu MČ Košice – Juh MČ Košice – Juh v spolupráci s Komisiou kultúry, mládeže športu a propagácie samosprávy pripravili pre športujúcu verejnosť turnaj v netradičnom,

Otvorenie multifunkčného ihriska

Dnes sme slávnostne otvorili Multifunkčné ihrisko na sídlisku Železníky, ktoré sme vybudovali vďaka podpore Úradu vlády SR v programe – Podpora rozvoja športu na rok 2015. Na otvorení nesmel chýbať starosta Mestskej

XV.ročník Seniorolympiády

Dnes 07.06.2016 sa za krásneho slnečného počasia uskutočnil už XV. ročník Seniorolympiády . Seniori z MČ Košice – Juh, z Ostravy – Poruby a partnerského XIII. obvodu mesta Budapešť si zmerali svoje

Máme krásne druhé miesto

Milí „Južania“ máme krásne druhé miesto. V rámci súťaže o Najaktívnejšiu mestskú časť Európskeho mesta športu, získala Mestská časť Košice – Juh úžasné druhé miesto.

Oznámenie o výstavbe vodovodu na Pasteurovom námestí

Mestská časť Košice – Juh oznamuje širokej verejnosti, že dňa 6.6.2016 na základe Rozhodnutia o povolení uskutočnenia vodnej stavby „Košice, Pasteurovo námestie – vodovod“ vydaného Okresným úradom Košice sa začne výstavba vodovodu.

34. Parlament seniorov

Dnes sa sa v obradnej sieni Mestskej časti Košice – Juh konal už 34. Parlament seniorov. V úvode odznela prezentácia pani JUDr. Dagmar Tragalovej  a JUDr. Ivany Gerdovej z Mediačného Centra Poprad,

„Šport troch generácií ”

Slnečné počasie už od skorého rána opäť vítalo celé rodiny na T- Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach na akcii „ Šport troch generácií ”.

„Košické Benátky 2016“

Mestskú časť Košice - Juh v piatok 6.5.2016 zastupovali pracovníci T - Systems Športovo - zábavného areálu na prehliadke vlastnoručne vyrobených plavidiel ,,Košické Benátky 2016 ".

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jozefa Psotku

V sobotu dňa 7. mája 2016 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa významného horolezca, rodáka z južnej časti Košíc, Jozefa Psotku.

Deň matiek

Príjemný májový podvečer prežili mamy, mamky, staré mamy, ktoré sa rozhodli venovať chvíľu zo svojho vzácneho voľného času a prišli 5. mája 2016 do Kultúrno – spoločenského centra na Smetanovej ulici.