Mikuláš na ľade

V nedeľu 6.12.2015 sme v T-Systems Športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2 spoločne privítali Mikuláša na ľade, ktorého sprevádzali čert a anjelik.  Vládla skvelá atmosféra, nechýbali básničky, pesničky a usmiate deti, ktoré

Večer vďaky

VEČER VĎAKY Piatkový večer patril Tanečnému súboru Diamant, aby vyjadrili vďaku a poďakovanie sponzorom a svojim priaznivcom, vďaka ktorým mohli reprezentovať MČ Košice – Juh, mesto Košice, ale aj Slovenskú

Podpora dobročinného projektu

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda oslovila MČ Košice – Juh o spoluprácu pri realizácii dobročinného sociálneho projektu. Žiaci strednej školy vlastnoručne vyrábajú vianočné dekorácie a ponúkajú ich na predaj. Výťažok

Alžbetínsko – Katarínska zábava

Význam ženského mena Alžbeta má hebrejský pôvod, je novozákonné a v preklade znamená "Bohu zasvätená". Meniny oslavujú 19. novembra 2015. Krstné meno Katarína je gréckeho pôvodu a znamená

Jesenné športové hry

V Spoločensko – relaxačnom centre sa v dňoch 24.11. 2015 - 25.11.2015  konal 13. ročník Jesenných športových hier seniorov. V úvode členky literárneho krúžky Denného centra  seniorov v krátkom kultúrnom programe predstavili

Vzácna návšteva

Dňa 9.11.2015 prijali pozvanie a navštívili Mestskú časť Košice - Juh vzácni hostia pán Ádám Szesztay, generálny konzul Maďarska pôsobiaci na generálnom konzuláte v Košiciach, a ekonomicky atašé Lajos Szénási.

Prijatie športovcov

Stretnutie južanských športovcov so starostom mestskej časti je už tradíciou. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď sa 4. novembra 2015 zišli v obradnej sieni účastníci 92. ročníka Medzinárodného maratónu

TIPSPORT HOKEJBALOVÁ PRÍPRAVKA KOŠICE 2015/2016

Mesto Košice prostredníctvom Centra voľného času na Orgovánovej ulici spolu s Inštitútom hokejových štúdií, v utorok 3. novembra slávnostne otvorili v T-Systems Športovo zábavnom areáli na Alejovej ulici nový šport

Môj najlepší zákusok

Jednota dôchodcov Slovenska ZO – 02 Košice – Juh, usporiadala v Spoločensko – relaxačnom centre nultý ročník súťaže „Môj najlepší zákusok“. Päťčlenná porota, ktorej predsedom bol starosta MČ Košice – Juh

Futbalový turnaj

V sobotu sa konal druhý ročník futbalového turnaja o pohár starostu MČ Košice – Juh. Vo finálovom zápase sa stretli mužstvá usporiadateľského tímu ŠZA – Sme tu pre Vás