Stretnutie dvojčiat, trojčiat ……..

MČ Košice - Juh už tradične organizuje celomestské stretnutie dvojičiek, trojičiek....V Kultúrno - spoločenskom centre Južan sa 9. decembra 2015 uskutočnil už XVIII. ročník tohto

Mikulášske balíčky v ZOS

Dnešnou návštevou starosta Mestskej časti Košice - Juh pán Jaroslav Hlinka v Zariadení opatrovateľskej služby spríjemnil blížiace sa obdobie vianočných sviatkov jeho obyvateľom, ktorým odovzdal mikulášske balíčky s prianím pokojných

Novootvorený FRESH Market Mudroňova

Spoločnosť Labaš s.r.o. v utorok 8.12.2015 otvorila 25 predajňu v Košiciach FRESH Market Mudroňova. Na otvorení sa zúčastnil aj starosta Mestskej časti Košice - Juh pán Jaroslav Hlinka. Novootvorená predajňa bude

Mikulášska nádielka

MČ Košice – Juh ani tohto roku nezabudla na deti z rodín v hmotnej núdzi. Pripravila pre nich večer plný zábavy, hier, darčekov a prekvapení.  V úvode sa deťom prihovorili pán starosta Jaroslav

Mikuláš na ľade

V nedeľu 6.12.2015 sme v T-Systems Športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2 spoločne privítali Mikuláša na ľade, ktorého sprevádzali čert a anjelik.  Vládla skvelá atmosféra, nechýbali básničky, pesničky a usmiate deti, ktoré

Večer vďaky

VEČER VĎAKY Piatkový večer patril Tanečnému súboru Diamant, aby vyjadrili vďaku a poďakovanie sponzorom a svojim priaznivcom, vďaka ktorým mohli reprezentovať MČ Košice – Juh, mesto Košice, ale aj Slovenskú

Podpora dobročinného projektu

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda oslovila MČ Košice – Juh o spoluprácu pri realizácii dobročinného sociálneho projektu. Žiaci strednej školy vlastnoručne vyrábajú vianočné dekorácie a ponúkajú ich na predaj. Výťažok

Alžbetínsko – Katarínska zábava

Význam ženského mena Alžbeta má hebrejský pôvod, je novozákonné a v preklade znamená "Bohu zasvätená". Meniny oslavujú 19. novembra 2015. Krstné meno Katarína je gréckeho pôvodu a znamená

Jesenné športové hry

V Spoločensko – relaxačnom centre sa v dňoch 24.11. 2015 - 25.11.2015  konal 13. ročník Jesenných športových hier seniorov. V úvode členky literárneho krúžky Denného centra  seniorov v krátkom kultúrnom programe predstavili

Vzácna návšteva

Dňa 9.11.2015 prijali pozvanie a navštívili Mestskú časť Košice - Juh vzácni hostia pán Ádám Szesztay, generálny konzul Maďarska pôsobiaci na generálnom konzuláte v Košiciach, a ekonomicky atašé Lajos Szénási.