Adventný koncert 2017

Tradične v tomto adventnom období sme si vo Farskom kostole Kráľovnej pokoja vypočuli skladby v podaní  Speváckeho zboru Južania, Speváckeho chrámového zboru Gregorián a Zboru sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v

Zámer zavedenia jednosmernej premávky na uliciach Gaštanová a Pri nemocnici

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy spracoval návrh organizácie dopravy – zámer zavedenia jednosmernej premávky na uliciach Gaštanová a Pri nemocnici s možnosťou vytvorenia

Jubilejné stretnutie dvojičiek

Stretnutie  dvojčiat z celého mesta a okolia má u nás na Juhu bohatú tradíciu. Už po 20-ty krát ich starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka privítal a vo svojom príhovore zaspomínal

Mikuláš prišiel

Mikuláš, anjelik a čert zavítali dňa 5.12.2017 aj do našej mestskej časti, kde rozveselili očká deťom z rodín v hmotnej núdzi. V úvode sa starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka prihovoril deťom, ktoré sa už

V našej mestskej časti máme prvé podzemné kontajenrovisko

V rámci pilotného projektu modernizácie existujúcich stojísk bolo 27. novembra 2017 odovzdané do užívania prvé podzemné kontajnerovisko na Oštepovej ulici v Mestskej časti Košice-Juh. Namiesto klasických kontajnerových hniezd v tejto lokalite vybudovala

Kontajner na zber šatstva

Pomaly sa blíži vianočné upratovanie a Vy neviete kam s prebytočným šatstvom alebo hračkami? Pri vstupe na T-Systems ŠZA na Alejovej 2, je osadená typizovaná zberná nádoba, ktorú tam umiestnila nezisková organizácia

Rozvoz obedov sa urýchli a skvalitní

Koncom roku 2016 sme požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu na zakúpenie špeciálne upraveného osobného motorového vozidla  na rozvoz stravy. Dotácia nám bola schválená vo výške 11 000€.

„Odkaz Terézie Vansovej pre súčasnú ženu“

Mestská časť Košice – Juh hostila účastníčky konferencie „Odkaz Terézie Vansovej pre súčasnú ženu“, ktorú organizovala Únia žien Slovenska – Krajská organizácia Košice, pri príležitosti 50. výročia Vansovej Lomničky. Členky únie žien privítala

Prijatie športovcov

Príjemný večer v spoločnosti športovcov – účastníkov 94. ročníka MMM, účastníkov 16. ročníka medzinárodnej Seniorolympiády a víťazov Tenisového turnaja Južanov.?‍♂️ Športovcov už tradične prijal starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka. Medzi pozvanými nechýbal

Návrh organizácie dopravy – zámer zavedenia jednosmernej premávky na ul. Srbská, Bulharská, Pekná a Kórejská a návrh riešenia statickej dopravy výstavbou nových parkovacích miest na Srbskej ul.

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, Mestskou políciou, stanica Juh a referátom Útvaru