Pozvánka na výstavu obrazov

Návrh organizácie dopravy na uliciach Brezová a Tichá

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy, po konzultáciách s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, spracoval návrh organizácie dopravy – zámer zjednosmernenia ulíc Brezová a Tichá.

Aká si mi krásna……

Členovia Denného centra seniorov na ul. Milosrdenstva si pripravili zaujímavu prednášku o krásach nášho Slovenska pod názvom: „Aká si mi krásna….“ Cieľom bolo priblížiť turistické atraktivity, pokoj a krásu majestátnej prírody,  vzácnosť  kultúrnych

Pracovná návšteva v Moldave nad Bodvou

V piatok sme sa v Moldave nad Bodvou zúčastnili pracovného stretnutia  so zástupcami spoločnosti Kosit a.s., kde sme sa boli inšpirovať novým podzemným kontajneroviskom.  Predmetné kontajnerovisko pozostáva z 5 zberných nádob s objemom  5

Oznámenie o možnosti podávania žiadostí na príležitostný predaj Pamiatka zosnulých

Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu a na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku je potrebné povolenie mestskej časti. Povolenie sa vydáva na dobu určitú stanovenú termínom konania trhu. Písomnú

OZNAM

Veľkonočné trhy začali

Od dnes do štvrtka si výrobcovia tradičných veľkonočných ozdôb pripravili pre Vás rôzne veľkonočné dekorácie, ktoré si môžete zakúpiť na Centrálnom trhovisku. Zároveň tu nájdete aj šunky a klobásky, ktoré neodmysliteľne patria k

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k spríjemneniu veľkonočných sviatkov občanom a rodinám v  núdzi z našej Mestskej časti Košice – Juh. V rámci akcie „Daruj kilečko – Veľká noc 2017“ sme vyzbierali 626 kg potravín.  ĎAKUJEME:

Deň narcisov

V dnešný deň narcisov navštívili dobrovoľníci aj Miestny úrad MČ Košice – Juh. Radi sme podporili dobrú vec.     

Úspešná marcová zbierka

Misku sa nám podarilo naplniť. V rámci vyhlásenej marcovej verejnej zbierky  „Naplňme misku psíkom v útulku“ sa podarilo vyzbierať pre psíkov granule, konzervy, salámy, ryžu , cestoviny, pelechy, misky, handry, plachty a čistiace prostriedky.