Deň otvorených dverí v T-systems Športovo zábavnom areáli

29. augusta 2018 T-Systems Športovo – zábavný areál MČ Košice – Juh na Alejovej 2 v Košiciach otvoril svoje brány pre širokú verejnosť.

Oznámenie – Pamiatka zosnulých a všetkých svätých

Podávanie žiadostí na predaj počas príležitostného trhu Pamiatky zosnulých a všetkých svätých je opätovne možné od 1.9. do 30.9.2018. V prípade neobsadenia trhových stolov záujemcami z prvého kola bude možné na základe podanej žiadosti prideliť

OZNAM

Mestská časť Košice –Juh, v poslednom období, zaznamenala zvýšený pohyb neprispôsobivých osôb v rámci svojho územia. Starosta mestskej časti intenzívne rokuje vo veci riešenia daného problému s kompetentnými inštitúciami a vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa nelegálne

Dobrovoľnícka akcia – maľovanie oplotenia nemocnice

Pozývame všetkých ochotných ľudí, ktorí chcú prísť pomôcť omaľovať oplotenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, na dobrovoľnícku akciu, ktorá sa bude konať v dňoch 18-19. septembra 2018. 

Biela pastelka 2018

Prečo kreslíme bielou pastelkou? Mnohým ľuďom pripadá kreslenie bielou pastelkou nezmyselné – takúto kresbu predsa nikto nevidí! Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska však už 17 rokov dokazuje, že aj ona zmysel má. Ide

Seniorolympiáda Budapešť 2018

V rámci partnerských vzťahov s XIII. obvodom mesta Budapešť sa konal v poradí u XVII. ročník Seniorolympiády. Družstva z Maďarska, Českej republiky, Poľska, Chorvátska a Slovenska súťažili v plávaní, v hádzaní šípkami,

MČ Košice – Juh vo Východoslovenskej televízii

Začiatkom augusta bol starosta našej mestskej časti hosťom relácie Na koberci vo Východoslovenskej televízii.

Dostavba parkoviska

V týchto dňoch Mestská časť Košice – Juh realizuje dostavbu piatich parkovacích miest na Užhorodskej ulici. 

Tenisový turnaj Južanov

Vyhlasujeme zbierku pre útulkáčov