Veľkonočná výstava

Veľkonočné sviatky sú už za dverami. Pri tejto príležitosti to včera v Dennom centre Mestskej časti Košice - Juh dýchalo veľkonočnou atmosférou.

Deň učiteľov

Tradične pri oslavách Dňa učiteľov, starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka privítal pedagógov južanských škôl, pre ktorých si hudobný darček pripravili študenti zo Súkromného hudobného a dramatického konzervatória.

Beseda

Starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka hostil v nedeľu autorku knihy Mengeleho dievča Veroniku Homolovú Tóthovú, ktorá prijala pozvanie Centra pre rodinu vo farnosti Kráľovnej pokoja Košice – Juh. Autorka knihy veľmi dojímavo

Dm drogerie markt

Spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o. podporila náš projekt, v ktorom sme žiadali pomoc v podobe dobrovoľníctva na športové ihriská. Jedná sa o náter oplotení športových ihrísk, ktoré má mestská časť vo vlastníctve.

Dni pedagógov materských škôl

V rámci partnerských vzťahov medzi Mestskou časťou Košice – Juh a XIII. obvodom mesta Budapešť, mestská časť  ponúkla Materskej škole – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej konferencii pre

Likvidácia čiernej skládky odpadu

S problémom vytvárania nepovolenej skládky odpadu  na Jarmočnej ulici  v záhradkárskej lokalite sa mestská časť v spolupráci s mestom Košice zaoberá dlhodobo. Tak ako každý rok po zimnom období je potrebné lokalitu vyčistiť od odpadov, ktoré

Koncert Jaroslava Dvorského

Milovníci krásnych operných melódii sa včera v podvečer stretli na pozvanie starostu MČ Košice – Juh, Jaroslava Hlinku v KSC Južan. Za neutíchajúceho potlesku vystúpil na pódium sólista Štátnej opery v Košiciach  Jaroslav Dvorský.

Prijatie korčuliarov

Nonstop 24 hodinové korčuľovanie aj v tomto roku prinieslo mnoho prekvapení. A hoci sme vlastné rekordy neprekonali, predsa len jeden individuálny rekord padol. Dávid Agamyan strávil na ľade viac ako 16 hodín

Výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia výstrahu pred závažnou smogovou situáciou (ďalej len VÝSTRAHA) pre častice PM10. Bližšie informácie o postihnutých oblastiach a

Výročná schôdza Denného centra

Prvý marcový deň  sa uskutočnila Členská schôdza Denného centra seniorov MČ Košice – Juh na ul. Milosrdenstva. Členov Denného centra prišli pozdraviť aj hostia: starosta JUDr. Jaroslav Hlinka, predseda Rady seniorov mesta