Kolaudačné rozhodnutie

Oznam- čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Výstavba parkovacích plôch na Krakovskej ulici

Na pôvodne neupravenej  ploche na Krakovskej ulici pri výjazde na Gemerskú ulicu sa v minulom týždni začali stavebné práce pri výstavbe parkovacích plôch a príjazdovej komunikácie. Celkovo na sídlisku Železníky pribudne 18 státí,

Zmodernizovali sme zastávky MHD

Zmodernizovali sme pre vás zastávky MHD na Rastislavovej ulici. Čas čakania na autobus🚌si môžete spríjemniť pohľadom na letecké fotografie našej mestskej časti, ako aj posedením si na nových lavičkách.  

Nová územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“

Územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“ vrátane Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“ je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice v priestoroch referátu

Nová atrakcia na areáli

Pozývame všetky deti vyskúšať novú skákaciu atrakciu, ktorú sme pre vás pripravili v rámci skvalitňovania služieb v našom T-Systems Športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2.

Letný tábor

Opäť je tu čas letných prázdnin. Ak práve premýšľate nad programom pre vaše deti, máme pre vás zaujímavú ponuku. Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravila pre

PAMIATKA ZOSNULÝCH – vyžrebované poradie pridelenia trhových stolov v roku 2018

  Poradie pridelenia trhových stolov  

35. výročie Spojenej školy na Alejovej

Blahoželáme🎉 Spojenej škole na Alejovej ul. k 35. výročiu založenia školy. Želáme ešte veľa úspešných rokov všetkým pedagogickým👩‍🏫 aj nepedagogickým pracovníkom a načerpania nových síl počas prázdnin. Ďakujeme za pozvanie a tešíme