Detské ihrisko HOMBÁLKOVO

Niekoľko týždňov deti z MŠ Smetanova vymýšľali meno pre nové ihrisko na Bulharskej ul. Nakreslili krásne obrázky a dnes spolu s pánom starostom našej mestskej časti Jaroslavom Hlinkom ho pomenovali HOMBÁLKOVO. Nechýbali pesničky a samozrejme konfety.

Hodnoty modernej architektúry v XIII. obvode Budapešť

Pri príležitosti 15. výročia vzájomnej spolupráce medzi XIII. obvodom Budapešť a Mestskou časťou Košice – Juh, bola slávnostne zahájená výstava pod názvom: Architektonické zaujímavosti XIII. obvodu mesta Budapešť. Po príhovoroch oboch starostov pána Józsefa

Popoludnie s Ružou

Spevokol Ruža si pripravili pre  členov Denného centra popoludnie hudby, spevu a veselého slova. Pozdraviť ich prišli starosta Jaroslav Hlinka a predseda Rady seniorov Ján Caban. Ani daždivé počasie nebránilo dobrej nálade,

Pozvánka na výstavu obrazov

Návrh organizácie dopravy na uliciach Brezová a Tichá

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy, po konzultáciách s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, spracoval návrh organizácie dopravy – zámer zjednosmernenia ulíc Brezová a Tichá.

Aká si mi krásna……

Členovia Denného centra seniorov na ul. Milosrdenstva si pripravili zaujímavu prednášku o krásach nášho Slovenska pod názvom: „Aká si mi krásna….“ Cieľom bolo priblížiť turistické atraktivity, pokoj a krásu majestátnej prírody,  vzácnosť  kultúrnych

Pracovná návšteva v Moldave nad Bodvou

V piatok sme sa v Moldave nad Bodvou zúčastnili pracovného stretnutia  so zástupcami spoločnosti Kosit a.s., kde sme sa boli inšpirovať novým podzemným kontajneroviskom.  Predmetné kontajnerovisko pozostáva z 5 zberných nádob s objemom  5

Oznámenie o možnosti podávania žiadostí na príležitostný predaj Pamiatka zosnulých

Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu a na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku je potrebné povolenie mestskej časti. Povolenie sa vydáva na dobu určitú stanovenú termínom konania trhu. Písomnú

OZNAM

Veľkonočné trhy začali

Od dnes do štvrtka si výrobcovia tradičných veľkonočných ozdôb pripravili pre Vás rôzne veľkonočné dekorácie, ktoré si môžete zakúpiť na Centrálnom trhovisku. Zároveň tu nájdete aj šunky a klobásky, ktoré neodmysliteľne patria k