Výstava ručných prác v Dennom centre

S veľkým záujmom sa stretla výstavka ručných prác v Dennom centre na ul. Milosrdenstva.  Návštevníci mohli obdivovať pestré kraslice, výšivky, košíky a iné ručne vyrobené práce, ktoré vniesli do sychravého a chladného dňa  jarnú atmosféru

15.výročie založenia TS Diamant

Včerajší večer sa v KSC Južan konala oslava 15.výročia založenia úspešného tanečného súboru Diamant. Za 15.rokov existencie toho dokázali nesmierne veľa, naštudovali a nacvičili 15.choreografií a vystúpili viac než 300 krát doma

ocenenie najlepších pedagógov

Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana si Veľkú medailu sv. Gorazda prevzala aj riaditeľka ZŠ Staničná PaedDr. Eva Pillárová. Najvyššie rezortné ocenenie získala za vysokú profesionalitu, výborné

Kontrola čistoty a verejného poriadku dňa 31.03.2017

Dňa 31.3.2017 sa na Mestskej časti Košice – Juh konalo pracovné stretnutie starostu so zástupcami Mesta Košice, Správy mestskej zelene, Mestskej polície Košice – Juh a spoločnosti KOSIT vo veci kontroly čistoty

Daruj kilečko-Veľká noc

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vyhlasuje zbierku „Naplňme misku psíkom v útulku“

Aj z našej mestskej časti získali pedagogičky ocenenie

V rámci podujatia „Celomestské oslavy Dňa učiteľov 2017“ boli ocenené aj pedagogičky z našej mestskej časti Mgr. Katarína Krisztová, ZŠ Požiarnická 3 a Eva Polanecká, MŠ Turgenevova 7. Srdečne blahoželáme.

Detské pieskovisko

Sme radi, že sme  mohli urobiť deťom z  Rodičovského centra Stonožka radosť zakúpením malého pieskoviska. Deti ho majú možnosť využívať na dvore Spoločensko – relaxačného centra, Milosrdenstva 4.

„ Poďme si vypratať výbehy a skvalitníme podmienky pre výcvik psov“

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s Občianskym združením Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vyhlásila dobrovoľnícku akciu na výbehoch pre psov na uliciach Jantárova, Južná trieda a Ostravská . Akcia sa uskutočnila dňa 22.03.2017

Jarné športové hry seniorov

Jarné športové hry seniorov aj tento rok prilákali všetkých južanských športovcov, ktorí mali chuť si zmerať sily v bowlingu, šípkach a stolnom tenise. Po vyhlásení tých najlepších nasledoval veselý kvíz, pri ktorom