Futbalový turnaj

Prvá októbrová sobota patrila úžasným športovým výkonom, ktoré predvádzali futbalisti v boji o„ Pohár starostu MČ Košice – Juh″. Štvrtému ročníku futbalového turnaja prialo krásne slnečné počasie. Turnaj pokračoval podľa harmonogramu a odohrali sa

Úcta k starším

Október je venovaný úcte k starším. Našich južanských seniorov prišli potešiť krásnym folklórnym vystúpením žiaci Základnej umeleckej školy „Jantárový štvorlístok“ a starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka vyzdvihol ich stále aktívny životný

Celoplošná deratizácia na území mesta Košice

Týmto oznamujeme občanom, že dňa 3.10.2017 ako dotknutej mestskej časti bolo doručené oznámenie: „Správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení“.  V súvislosti s premnožením hlodavcov, najmä potkanov vo viacerých

Slávnostné otvorenie obnovených priestorov

Mestská časť Košice – Juh dnes slávnostne otvorila obnovené priestory budovy Jedálne pre dôchodcov spoločne s novým poskytovateľom stravovania Gastroservis MM, s.r.o.. Jedáleň prešla obnovou vo forme vynovenej kuchyne, výmenou elektrických káblov a

Zbierka pre psíkov z útulku pri Haniske

Uvítanie detí do života

Jedným z najvzácnejších okamihov v živote rodičov je narodenie dieťatka. Dieťa je dar, ktorý celý život prinášať radosť a lásku. Do obradnej siene doniesli rodičia v náručí svoje deti Grétu, Karolínu, Richarda

Úspešná zbierka vrchnákov pre zvieratká v útulku

Na základe uzavretej dohody o spolupráci s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP) , Mestská časť Košice – Juh zorganizovala zbierku plastových vrchnákov. V období od apríla do septembra 2017 sa podarilo nazbierať celkovo 17

Beh o cenu starostu MČ Košice – Juh 2017

XXVII. ročník športového podujatia „Beh o cenu starostu MČ Košice – Juh“ sa už tradične teší veľkej obľube. Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl na trati ukázali bojovnosť a húževnatosť. Na

Celoslovenská výtvarná súťaž

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník. Bližšie informácie nájdete na stránke www.rodinabezcigariet.sk, alebo pre  používateľov facebooku: www.facebook.com/RodinaBezCigariet

Do Južanskej knižnice pribudli ďalšie knižné tituly