Európsky týždeň športu 2016

V rámci Európskeho týždňa športu 2016, ktorý prebieha v 31 krajinách Európy sa aj seniori z Denného centra seniorov Mestskej časti Košice – Juh aktívne zapojili do skvelej retro show -Spartakiáda 2016. Na

Pozvánka na uvítanie detí

NÁVRATKA

Superpohár starostu MČ Košice-Juh 2016

Vyvrcholením Košického športového leta  2016 (ďalej len „KŠL 2016“) boli finálové zápasy najlepších družstiev o superpohár starostu MČ Košice-Juh, ktoré sa odohrali 29.augusta 2016 na ihriskách T – Systems Športovo – zábavného

Rekonštrukcia chodníka na Užhorodskej ulici

Na základe podnetov  starostu MČ Košice – Juh, začalo mesto Košice v týchto dňoch s ucelenou opravou chodníka na Užhorodskej ulici. Chodník je dlhodobo v technicky nevyhovujúcom stave.   V rámci rekonštrukcie chodníka bude vybudovaný

Pamiatka zosnulých Cintorínska ulica – Oznámenie

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ: Žiadosť môže záujemca doručiť do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh v termíne od 25.8.2016  do 30.9.2016. Upozornenie: Žiadosti,  ktoré nebudú obsahovať všetky požadované doklady nebudú zaradené do žrebovania. Tlačivá

Oprava schodov Turgenevova-Lomonosovova

Mesto Košice na základe požiadavky starostu Mestskej časti Košice – Juh začalo s opravou prepojovacích schodov z Turgenevovej ulice na Lomonosovovu, popri materskej škole. Schody sú už dlhodobo v technicky nevyhovujúcom stave.

Kontrola čistoty

V rámci pravidelných kontrol čistoty a verejného poriadku bola dňa 3.8.2016 vykonaná obhliadka lokality Mlynárska, Šoltésovej, Južná trieda, ktorá bola zameraná na stav kosenia, údržby verejnej zelene a čistoty verejných priestranstiev. Na

Pracovné stretnutie

Na území MČ Košice – Juh sa v súčasnosti realizujú rozsiahle výkopové práce, ktoré súvisia s výmenou starých rozvodov plynovodu. Dňa 3.8.2016 sa na úrovni starostu Mestskej časti Košice – Juh uskutočnilo

Pomoc psíkom z košického útulku

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci so Spoločnosťou LABAŠ s.r.o., odovzdali dnes Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov krmivo a vecnú pomoc psíkom z košického útulku. Granule, konzervy, ryžu, salámu pre psov, čistiace prostriedky a inú

Prineste odpad na zberný dvor a vyhrajte 30€ !