Návrh parkovania v lokalite ulíc Bulharská –Srbská – Panelová – Južná trieda – verejná diskusia

S cieľom riešiť parkovanie v lokalite ulíc Bulharská-Srbská-Panelová-Južná trieda Magistrát mesta Košice, ref. dopravy a útvar hlavného architekta spracoval návrh riešenia parkovacích plôch v predmetnej lokalite. V súčasnosti možnosti parkovania sú obmedzené, vozidlá parkujú na komunikáciách a čiastočne

Uvítanie detí do života

Obradná sieň MČ Košice – Juh sa v sobotu 10. 2. 2018 sa zaplnila rodičmi, starými rodičmi a ostatnými hosťami pri príležitosti milej udalosti uvítania detí do života. Starosta našej mestskej časti

3.ročník Nonstop korčuľovania

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s Mestom Košice ďakuje všetkým účastníkom , ktorí prišli 9 – 10.2.2018 podporiť akciu Nonstop 24 hod. korčuľovanie. Spolu sme nakorčuľovali 5491 km, čo je

40. výročie otvorenia MŠ Palárikova

Pri príležitosti 40. výročia otvorenia MŠ Palárikova, starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka zaželal učiteľkám v  náročnej a zodpovednej práci  pevné zdravie, duševnú harmóniu a vzájomné pochopenie. Hostí svojím vystúpením potešili detičky zo

Jubilanti

Ani v tomto roku nezabúdame a pokračujeme v dlhoročnej tradícii stretnutia s jubilantmi. Starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka privítal oslávencov, zaželal im veľa zdravia, šťastia a poďakoval sa za ich celoživotnú prácu. Slávnosť stretnutia s jubilantmi

Rekonštrukcia bazéna v SRC

Rehabilitačný bazén s vírivkami pre 6 osôb v našom Spoločensko – relaxačnom centre na Milosrdenstva 4, slúži obyvateľom Košíc už niekoľko rokov. V najbližšom období plánujeme jeho rekonštrukciu. Pôjde o výmenu zastaralého filtračného zariadenia na

Už poznáme víťaza XI. ročníka hokejového turnaja

XI. ročník hokejového turnaja ,, O pohár starostu MČ Košice – Juh“. V sobotu 20.1.2018 sa na ľadovej ploche T – Systems Športovo – zábavného areálu na Alejovej 2 v Košiciach stretli

73. výročie oslobodenia Košíc

Dnes, 19. januára, si pripomíname 73. výročie oslobodenia Košíc. Pri tejto príležitosti Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, nám ponúkol možnosť prezentovať  výstavu „Od Stalingradu do Bratislavy“ pre študentov stredných škôl, našej nastupujúcej generácie,

Staré vraky áut

Mnohým obyvateľom našej mestskej časti ležia staré vraky áut v žalúdku. Špatia okolie, ale aj zaberajú parkovacie miesta a často spôsobujú znečistenie životného prostredia. Aj príslušníci Mestskej polície Košice stanice Juh v

Novoročné stretnutie organizácií

Na dnešnom novoročnom stretnutí organizácií Mesta Košice, Správy mestskej zelene, Mestskej polície Košice – Juh, spoločnosti KOSIT a Dopravného podniku mesta Košice, starosta J. Hlinka prítomným zástupcom poďakoval za spoluprácu v uplynulom