Návrh organizácie dopravy – zámer zavedenia jednosmernej premávky na uliciach Šoltésovej a Pasteurova

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach a Mestskou políciou, stanica Juh – spracoval

Prvé podzemné kontajnerovisko

V rámci pilotného projektu spoločnosť KOSIT a.s. Košice v spolupráci s mestskou časťou realizuje podzemné kontajnerovisko  pri bytovom dome na Južnej triede 26, ktoré bude prvé v Košiciach. Ukončenie výstavby je plánované do konca mesiaca november.

Zimná údržba v sezóne 2017/2018

Na dnešnom pracovnom stretnutí so zástupcami Mesta Košice a spoločnosti KOSIT a.s., bola prerokovaná príprava zabezpečenia zimnej údržby na chodníkoch, miestnych komunikáciách a spevnených plochách v našej mestskej časti na blížiacu sa

Informačný a navádzací systém

Mestská časť Košice – Juh v mesiacoch september – október 2017 vybudovala informačný navádzací systém – 1. etapa. Tento systém je určený prednostne pre chodcov, tabule určujú smer a názov ulice, tak isto je

Južanské Vianočné trhy v MČ Košice – Juh

V dňoch 18.-20.12.2017 na Centrálnom trhovisku Južná trieda sa budú konať Južanské Vianočné trhy. Záujemcovia o predaj (vianočných ozdôb, dekoračných sviečok, medu, medových výrobkov, vianočných oplátok, ikebán, darčekových predmetov, cukroviniek,  vareného vína, pečených

Prijatie

Starosta Mestskej časti Košice – Juh, JUDr. Jaroslav Hlinka prijal oficiálnu delegáciu medzinárodného projektu Erasmus + akcia KA 2, ktorý realizuje Základná škola Staničná 13. Pedagógovia a žiaci tohto projektu predstavili našej

Zbierka psíkom v útulku

37. Parlament seniorov a občanov

Dňa 7.11.2017 sa v obradnej sieni MÚMČ Košice – Juh konal 37. Parlament seniorov a občanov MČ Košice – Juh. Po jeho otvorení predsedníčkou Jednoty dôchodcov Slovenska Jarmilou Havlíkovou, nasledovala prezentácia firmy HARTMANN-RICO spol.

Poďakovanie sestre Karitas

Sestra Karitas zo Spoločnosťi Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Smetanovej ul. viac ako 20 rokov pomáhala ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi. Odchádza z Košíc za iným duchovným poslaním.

Ďakujeme Mestu Košice

Sme radi, že rokovania medzi MČ Košice – Juh a Mestom Košice boli úspešné.? Ďakujeme Mestu Košice za opravu chodníka pred OC Atómia.