Podávanie dodatočných žiadostí o povolenie na predaj – Pamiatka zosnulých

Vybavenie žiadostí o povolenie na predaj a poskytovanie služieb je podmienené voľnou kapacitou neobsadených trhových stolov. Pri neobsadení všetkých trhových stolov,  môžu právnické a fyzické osoby doručiť písomnú žiadosť na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu do podateľne miestneho úradu na adresu: Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice v pracovných dňoch v termíne od 1.9 do 30.9.2017.

Trhové stoly pre žiadateľov – fyzické osoby (podnikatelia, živnostníci), právnické osoby a fyzické osoby (drobnopestovatelia),  ktorí podali žiadosti, budú prideľované trhové stoly podľa poradia podania žiadostí, pričom poradie trhových stolov bude uvedené vo vydanom povolení. Tieto fyzické osoby (podnikatelia, živnostníci), právnické osoby a fyzické osoby (drobnopestovatelia) sú povinné uhradiť rezervačný poplatok do 15.10.2017.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *