Prevod a prechod vlastníckych práv

______________________________________________________________________________________________________________

Zámery prenájmu a predaja majetku  
Zámery prenájmu a predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
Obchodné verejné súťaže  
Prevod a prechod vlastníckych práv  

______________________________________________________________________________________________________________

 

Prevod majetku - Nákladný príves Pongratz LPA 206 U

 

 

Archív