Prevod a prechod vlastníckych práv

______________________________________________________________________________________________________________

Zámery prenájmu a predaja majetku  
Zámery prenájmu a predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
Obchodné verejné súťaže  
Prevod a prechod vlastníckych práv  

______________________________________________________________________________________________________________

 

 
Prevod majetku – parkovacie státia, Palárikova ul. , Košice
 
Prevod majetku - nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v areáli kúpaliska Triton

 

 

Archív