ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN !
Dňa 16.9.2018 dochádza k zmene otváracích hodín T – Systems Športovo – zábavného areálu na Alejovej 2 v Košiciach.
Otvorené bude denne od 09.00 do 19.00 hod. Tešíme sa na stretnutie s Vami.