Trhoviská

_____________________________________________________________________________________________________________

T-Systems Športovo – zábavný areál Spoločensko – relaxačné centrum
Kultúrno – spoločenské centrum JUŽAN Denné centrum
Kúpalisko Triton Detské a športové ihriská
Parčík Jozefa Psotku Trhoviská

______________________________________________________________________________________________________________

Vybavuje:
Mgr. Beáta Hrobáková – odd. regionálneho rozvoja a bytovej politiky
2. posch., č. dv. 20,
tel. 055-720 80 43,
beata.hrobakova@kosicejuh.sk

Trhový poriadok

1.Centrálne trhovisko na Južnej triede v Košiciach

trhovisko 2 zmensena trhovisko velkonocne trhy

                      Trhové dni na Centrálnom trhovisku:

          Od 16.3. do 31.10                                          Od 1.11. do 15.3

pondelok až piatok 6:00 hod. do 18:00 hod.            pondelok až piatok 8:00 hod do 17.00 hod
           sobota 6:00 hod. do 14:00 hod.                                sobota 8:00 hod. do 14:00 hod.

Nájomné za predajné zariadenie na Centrálnom trhovisku je nasledovné:

  • Fyzická osoba drobnopestovateľ za 1 m2 na deň 1,75 €
  • Fyzická osoba, živnostník, právnická osoba, SZČO za 1 m2 na deň  2,30 €
  • Za celý trhový stôl na jeden týždeň 27 €
  • Za celý trhový stôl na jeden mesiac 106 €
  • Výška nájomného za použitie prenajatej plochy v rámci trhoviska za každý začatý m2 0,50 €
  • Nájomné za stánok s dočasným stanovišťom za stánok na 1 mesiac 110 €
  • Nájomné za manipulačný priestor za trhovým stolom 1,00 €

2.Trhovisko na sídlisku Železníky

trh

                      Trhové dni na trhovisku na sídlisku Železníky:

             Od 16.3. do 31.10                                          Od 1.11. do 15.3

pondelok až piatok 6:00 hod. do 18:00 hod.            pondelok až piatok 8:00 hod do 17.00 hod
sobota 6:00 hod. do 14:00 hod.                                        sobota 8:00 hod. do 14:00 hod.

Nájomné za predajné zariadenia na trhovisku na sídlisku Železníky a na Rastislavovej ul. pri verejnom cintoríne je nasledovné:

Fyzická osoba drobnopestovateľ za 1 m2 na deň 1,50 €

Fyzická osoba, živnostník, právnická osoba, SZČO za 1 m2 na deň 2,00 €

Za celý trhový stôl na jeden týždeň 20,00 €

Za celý trhový stôl na jeden mesiac 90 €

Výška nájomného za použitie prenajatej plochy v rámci trhoviska za každý začatý m2 0,50 €

Nájomné za manipulačný priestor za trhovým stolom  1,00 €


3.Trhovisko na Rastislavovej ulici pri verejnom cintoríne

Cintorin dusicky dušičky zuzana_zliechovcova2005_9527

                         Trhové dni na trhovisku na Rastislavovej ulici:

          Od 16.3. do 31.10                                          Od 1.11. do 15.3

pondelok až piatok 6:00 hod. do 18:00 hod.            pondelok až piatok 8:00 hod do 17.00 hod
sobota 6:00 hod. do 14:00 hod.                                        sobota 8:00 hod. do 14:00 hod.

4.Príležitostný trh

Príležitostné trhy na Centrálnom trhovisku:

  1. Veľkonočný jarmok – v týždni pred veľkonočnými sviatkami počas dvoch dní,
  2. Vianočné trhy – v týždni pred vianočnými sviatkami počas dvoch dní

V čase Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých na Cintorínskej ulici

Príležitostné trhy sa uskutočňujú v termínoch a dňoch určených Mestskou časťou Košice – Juh, ktoré oznámi v občasníku JUŽAN, na svojej webovej stránke, na úradnej tabuli, prípadne iným vhodným spôsobom. Predajný čas príležitostných trhov je stanovený podľa charakteru príležitostného trhu v rozmedzí od 7:00 hod. do max. 22:00 hod.