Vítanie jari v našej mestskej časti

S prebúdzajúcou sa jarou nás čoraz častejšie potešia prvé jarné kvietky v predzáhradkách a mestské parky ožívajú štebotom vtákov, ktorý sa mieša s detským džavotom.

Je dôležité, aby každý z nás sa správal ku svojmu okoliu zodpovedne a tak prispel ku zveľaďovaniu a ochrany životného prostredia v okolí svojho bydliska. Denne sa stretávame s nadrozmerným odpadom (napr. krabice, matrace, gauče, stoličky, záchody) uloženým pri kontajneroch na komunálny odpad. Pričom tento odpad je potrebné odniesť do veľkokapacitných kontajnerov alebo do zberných dvorov – v našej MČ sa zberný dvor nachádza na ulici Pri bitúnku. Problémom je aj na malý odpad, ako sú cigaretové ohorky, ktoré ľudia odhadzujú na chodníky a do zelene. MČ má k dispozícii vysávač na takýto druh odpadu, ktorý pravidelne využíva na zlepšenie stavu čistoty.

Mrzí nás aj vyčíňanie vandalov, ktorí kazia našu snahu skrášliť našu MČ. V poslednej dobe sme sa znovu stretli s ničením lavičiek, ale aj poškodzovaním detských a športových ihrísk. Návštevníci takýchto zariadení by si mali uvedomiť, že ihriská budujeme práve pre nich, aby mohli zmysluplne tráviť svoj voľný čas a zlepšovať svoj zdravý štýl života.

Nebuďme ľahostajní k nášmu okoliu a snažme sa nie len poukazovať na problémy, ale prispejme k ich vyriešeniu tým, že pôjdeme príkladom iným, aby sa nehromadil odpad pri našich bránach do bytových domov, na parkoviskách, na chodníkoch, v parkoch a na ihriskách.   

Mestská časť sa tiež zapojila do jarného upratovania verejných priestranstiev, ktoré nám pomáhajú vyčistiť aktivační  pracovníci. Denne máme k dispozícii približne 10 pracovníkov a  preto je ťažké udržať každú lokalitu čistú. Avšak bez ich pomoci by takáto údržba nebola možná.

 Poteší nás každá aktivita, ktorej výsledkom bude zdravšie  a krajšie prostredie okolo nás. 

    

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *