Voľby

 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Informácie pre voliča

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Mestská časť Košice-Juh oznamuje, že adresa  na  doručovanie žiadostí o voľbu poštou

–   v listinnej forme je:  Mestská časť Košice-Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

–   elektronicky (e-mailom) je:  maria.jurcova@kosicejuh.sk.