Voľby

V sobotu 4. novembra 2017 sa v čase od 7:00 do 22:00 budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov. Zaujímavosťou je, že volebné obdobie pre  zvolených poslancov i predsedov bude predĺžené o jeden, teda  zo štvorročného na päťročné obdobie tak, aby ďalšie voľby boli zosynchronizované s komunálnymi voľbami. O predsedovi vyššieho územného celku s mandátom na päť rokov sa rozhodne už v prvom kole.

O práve voliť a byť volený a o spôsobe hlasovania sa dočítate v Informáciách pre voliča.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov nájdete tu.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva