Výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia výstrahu pred závažnou smogovou situáciou (ďalej len VÝSTRAHA) pre častice PM10. Bližšie informácie o postihnutých oblastiach a aktuálnych koncentráciách PM10 možno nájsť na stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_system . 

Príčiny smogovej situácie
Vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, možný vplyv dopravy a priemyslu, nepriaznivé rozptylové podmienky.

Informácia o rizikových skupinách obyvateľstva
K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Opis možných účinkov
Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu
informačného prahu (100 μg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa
a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.
Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej
koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc,
zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať
Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:
– obmedziť dobu pobytu vonku
– skrátiť vetranie obytných miestností
– obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)

Obyvateľstvo využívajúce lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo (pece, kachle, kotle ústredného kúrenia, kozuby a pod.) by malo dlhodobo dodržiavať tieto zásady:
– nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva (nábytok, okná a pod.), vznikajú pritom okrem PM10 aj ďalšie toxické látky.
– v prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené (malo by sa sušiť 1-2 roky)
– udržovať spaľovanie paliva pokiaľ možno v optimálnych podmienkach:
– pravidelne čistiť kotol a komín
– prikladať radšej častejšie po menších dávkach
– nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň
– ak je to možné, udržovať teplotu za kotlom medzi 150-250°C
– pokiaľ je to možné, vymeniť staré spaľovacie zariadenie za moderný kotol s nízkymi emisiami škodlivých látok
Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *