Zámer zavedenia jednosmernej premávky na uliciach Gaštanová a Pri nemocnici

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy spracoval návrh organizácie dopravy – zámer zavedenia jednosmernej premávky na uliciach Gaštanová a Pri nemocnici s možnosťou vytvorenia parkovacích miest.

Návrh zavedenia jednosmernej premávky na uliciach Gaštanová a Pri nemocnici je pripravený za účelom zlepšenia dopravnej situácie a vytvorenia možnosti odstavenia motorových vozidiel.  Na ulici Pri nemocnici oproti garážam sa budú môcť vyznačiť pozdĺžne  parkovacie  miesta, avšak tieto by sa nachádzali priamo pod balkónmi jednotlivých bytových jednotiek.

V prípade, ak nebude zavedená jednosmerná premávka na uvedených uliciach, bude potrebné osadiť dopravné značky zakazujúce státie, resp. zastavenie z dôvodu zabezpečenia obojsmernej premávky a zaistenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Juh predkladá obyvateľom a užívateľom dotknutých ulíc návrh dopravného riešenia.

Svoje pripomienky a návrhy môžete zasielať na emailovu adresu MČ Košice – Juh urad@kosicejuh.sk,  prípadne poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice do 28.02.2018. Všetky Vaše pripomienky a návrhy budú postúpené cestnému správnemu orgánu na spracovanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *