Skip to content

2. ročník podujatia „Na rovinu o duševnom zdraví“

Podujatie PSC 26.10.2022 (003)
DOD PSC 27.10.2022 (002)

Dňa 26. 10. 2022 (streda) Psychosociálne centrum organizuje 2. ročník podujatia „Na rovinu o duševnom zdraví“, ktorého ústrednou témou sú duševné poruchy v seniorskom veku. Tri naše odborníčky z odboru klinickej psychológie a psychiatrie budú spolu s moderátorkou otvárať tému duševného zdravia seniorov, priblížia rôzne príznaky duševných porúch, postup liečby, prevencie, ale zamerajú sa aj na prácu s rodinami týchto seniorov. Pre tých z Vás, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne, bude prednášková časť streamovaná prostredníctvom sociálnych sietí, bližšie informácie k streamu nájdete v konkrétny deň na našej webstránke a tiež na fb stránke Psychosociálne centrum Košice.

Podujatie je zamerané najmä na seniorov, ich rodinných príslušníkov, ľudí pracujúcich s nimi v pomáhajúcich profesiách, ale iste bude prínosom každému, koho táto téma zaujíma. Predsa len sa v nej jedného dňa môžeme nájsť všetci.

Dňa 27. 10. 2022 (štvrtok) Psychosociálne centrum organizuje Deň otvorených dverí. Tentokrát sa uskutoční súčasne na dvoch miestach, pričom v oboch prípadoch bude zamestnancami priblížená činnosť organizácie s možnosťou prehliadky priestorov. Máte možnosť využiť priestor na rozhovor so zamestnancami jednotlivých úsekov a tiež na oboznámenie sa s prebiehajúcimi aktivitami PSC.