Skip to content

Aj nám na Juhu záleží

Mestská časť Košice – Juh v oblasti čistoty a verejného poriadku:

  • vykonáva kontroly týkajúce sa zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách,
  • vykonáva monitoring nepovolených skládok odpadu a pomáha pri ich likvidácii,
  • vykonáva  kontroly a dohľad nad spôsobom  nakladania s komunálnym odpadom,
  • zabezpečuje menšie obecné služby na území MČ Košice – Juh.

Čo sa nám podarilo:

  • 12. – 13. týždeň 2022 – za pomoci aktivačných pracovníkov sme očistili lokalitu pri VŠBM na Košťovej ulici, odpratali ležovisko pri Hotelovej akadémii na Južnej triede a odstránili neporiadok na Kalinčiakovej ulici

 

 

 

Starajme sa o svoje okolie, nechceme aby to dopadlo takto: