Skip to content

Bezplatná mediačná poradňa aj v tomto roku pokračuje

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s Mediačným centrom Košice, pobočka MC Poprad pre vás otvorili bezplatnú mediačnú poradňu, pre obyvateľov mestskej časti ktorá bude prebiehať vždy druhú stredu v mesiaci. Najbližšia bezplatná poradňa bude k dispozícii obyvateľom mestskej časti

dňa 11.01.2023 od 15.00 hod. – 17.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, I. posch., č. dv. 8.

Mediátori Vám ochotne poradia ako postupovať pri riešení Vášho právneho alebo osobného problému.

Účelom mediačnej poradne zriadenej v našej mestskej časti je:

  • poskytnúť obyvateľom mestskej časti bezplatnú pomoc pri riešení sporov, konfliktov vzniknutých pri susedských nedorozumeniach, pri vysporiadaní vlastníckych práv, v rámci rodinných sporov, obchodných, pracovnoprávnych a pod.

Spory, ktoré možno riešiť mediáciou:

  • susedské spory (obťažovanie hlukom, prachom, dymom, odpadmi, zvieratami),
  • konflikty občanov so susediacimi inštitúciami, reštauráciami, dopravcami,
  • rodinnoprávne spory (úprava vzájomných rodičovských práv, výživne, bezpodielové spoluvlastníctvo, generačné nedorozumenia),
  • obchodné záväzkové spory (vzťahy medzi podnikateľmi),
  • environmentálne konflikty,
  • spory vzniknuté z pracovnoprávnych vzťahov,
  • spory vzniknuté v školskom prostredí (spojené so šikanovaním, záškoláctvom, ohováraním, konflikt učiteľ – rodič, učiteľ žiak a pod.).