Category Archives: Aktuality

Nová atrakcia na areáli

Pozývame všetky deti vyskúšať novú skákaciu atrakciu, ktorú sme pre vás pripravili v rámci skvalitňovania služieb v našom T-Systems Športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2.

PAMIATKA ZOSNULÝCH – vyžrebované poradie pridelenia trhových stolov v roku 2018

  Poradie pridelenia trhových stolov  

35. výročie Spojenej školy na Alejovej

Blahoželáme? Spojenej škole na Alejovej ul. k 35. výročiu založenia školy. Želáme ešte veľa úspešných rokov všetkým pedagogickým?‍? aj nepedagogickým pracovníkom a načerpania nových síl počas prázdnin. Ďakujeme za pozvanie a tešíme

„Regenerácia vnútrobloku Sídliska Železníky, Košice“

V týchto dňoch sa v našej mestskej časti začala „Regenerácia vnútrobloku Sídliska Železníky, Košice“ v lokalite ulíc Užhorodská, Krakovská, Miškovecká. Mesto Košice na to získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného

Júnové uvítanie detí do života

V sobotu 23.júna 2018 obradnú sieň MČ Košice – Juh zaplnili rozžiarené deti pri príležitosti uvítania detí do života. Starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka privítal do veľkej rodiny Južanov detí: Terezku,

Vymaľovali sme prvé športové ihrisko

V piatok 22. júna sme  za pomoci šikovných rúk dobrovoľníkov zo Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie Požiarnická 1, spoločnosti dm drogerie markt -INICIATÍVA DM {SPOLOČNE}, aktivačných pracovníkov a zamestnancov MČ, vymaľovali športové

Klobúková párty

Keď sa stretnú južanské seniorky, vždy je dobrá nálada. Tá nechýbala ani na klobúkovej párty v záhrade Spoločensko – relaxačného centra. Členky Denného centra Košice – Juh predviedli zaujímavé, farebné, dobové, extravagantné

Verejné ocenenie

Udeľovanie verejných ocenení sa traduje v našej mestskej časti už od roku 2009, kedy boli slávnostne uvedené obecné symboly – erb, vlajka a insígnie starostu do užívania Mestskej časti Košice – Juh.

Uskutočnilo sa prerokovanie územného plánu

13.júna 2018 sa uskutočnilo v Mestskej časti Košice – Juh verejné prerokovanie návrhu „Územného plánu mesta Košice – koncept riešenia“. Informácie týkajúce sa konceptu riešenia Územného plánu mesta Košice sú uverejnené na

Poznávajme Mestské časti

V rámci projektu Rady seniorov mesta Košice pod názvom „Poznávajme Mestské časti“ starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka privítal seniorov z MČ Dargovských hrdinov, Vyšné Opátske, Šaca, Ťahanovce, Myslava, Pereš, Krásna, Nad Jazerom, KVP,