Category Archives: Aktuality

Výročná členská schôdza Denného centra seniorov Košice – Juh

Tak ako každý rok sa členovia DCS stretli a vyhodnotili svoju celoročnú činnosť a predniesli návrhy na najbližšie obdobie. Členskú schôdzu otvoril predseda DCS Ján Simko, ktorý privítal vzácnych hostí: starostu MČ

Medzinárodný deň žien

V predvečer sviatku Medzinárodného dňa žien sa uskutočnilo v KSC Južan kultúrne podujatie venované ženám.  Šarmantným južanským dámam sa v úvode prihovoril starosta Jaroslav Hlinka. O program sa postarali študenti Súkromného hudobného

Konferencia MŠ v Budapešti

Sme radi, že v rámci medzinárodných partnerských vzťahov sa mohla Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda zúčastniť už po štvrtý krát návštevy v Budapešti. Ako samy uviedli: „Pri plnení Plánu

Diamantová svadba

Ubehlo neuveriteľných 60 rokov od času, keď slovkom „Áno“ nerozlučne spojili svoje životy a spoločne vykročili na cestu životom naši jubilanti Pavel Kuchta a pani Anna Kuchtová.  Dňa 2. marca 2019 si

Uvítanie detí do života

V sobotu 16. februára 2019 priviedli rodičia v náručí svoje najväčšie poklady: malého Daniela, Patrika, Tobiása, Štefana, Erika, dvoch Oliverov a ako jediné dievčatko Zoju do obradnej siene MČ Košice – Juh,

MINI WINTER CLASSIC

Včera 14.februára 2019 sa v T – Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach konal prvý Mini Winter Classic. Na ľade sa stretol výber HC Košice proti výberu T

Údržba detských ihrísk

Jar sa nám pomaličky blíži, a tak sme v týchto dňoch začali s údržbou detských ihrísk, ktoré má mestská časť vo vlastníctve.

Oznam o zmene úradných hodín

OZNAM

Mesto Košice je od 1. januára 2019 výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania v zmysle VZN č. 157 a jeho novely zo septembra 2018. Mesto vytvorilo pre registráciu obyvateľov – rezidentov jednoduchý

Štedrovečerná večera

V spolupráci so Spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul pripravila 21.12.2018 Mestská časť Košice – Juh štedrovečernú večeru pre vyše sto ľudí bez domova. K sviatočnému jedlu im dobrú chuť