Category Archives: Aktuality

Odskoč si zaskákať na sídlisku Železníky

Tentokrát si budú môcť zaskákať a vyšantiť sa deti na sídlisku Železníky. Už zajtra budú v čase od 15.00-19.00 hod. k dispozícii skákacie hrady.

Vypratali sme ďalšiu lokalitu

Ďakujeme ochotnej a usilovnej partii zo save_nature_civas, Židovskej náboženskej obci Košice, poslancovi miestneho zastupiteľstva P. Hlinkovi, spoločnosti Kosit a.s. za zabezpečenie veľkokapacitného kontajnera, našim aktivačným pracovníkom ako aj usilovnej pani Matilde zo

Vítanie detí do života

V piatok 13. augusta 2021 v popoludňajších hodinách sa obradná sieň na Smetanovej ulici opäť naplnila detičkami. Starosta Mestskej časti Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka prejavil radosť, že po dlhšej dobe mohol privítať

Oznam – Jedáleň pre dôchodcov

Oznam o návštevách v ZOS

Mestská časť Košice – Juh v súlade s „COVID AUTOMATOM – verzia 4.1“ ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 440  dňa 10.8.2021 s účinnosťou od 16.8.2021 umožňuje návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby, Mlynárska č.

Upracme si okolie

Skákacie hrady už tento štvrtok na Ludmanskej ulici

Popoludnie plné hier

OZNAM

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 11. – 13. augusta 2021 nebudeme osvedčovať podpisy a listiny na Miestnom úrade MČ Košice – Juh, Smetanova 4,  z technických príčin. Ďakujeme za pochopenie.

Potrebujete poradiť? Mediačná poradňa je tu pre vás