Skip to content

Deň učiteľov

2019-03-28_9-45-27

28. marca si na Slovensku a v Českej republike pripomíname narodenie pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského sviatkom: Deň učiteľov. Poslanie učiteľa v sebe zahŕňa zanietenosť a ochotu odovzdávať poznanie o tomto svete, nie len pre samotné poznanie, ale hlavne pre možnosť urobiť ho lepším a krajším.

Jan Amos Komenský: „dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom, nie maskou učiteľa. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov…“

Vážení učitelia, dovoľte nám s úctou a uznaním poďakovať za Vašu neutíchajúcu snahu vzdelávať naše deti, ktoré význam vzdelania pochopia až neskôr. So zanietením a trpezlivosťou rozvíjate mladé osobnosti. Podporujete ich talent, či záujem o šport. Aj vďaka Vašej náročnej pedagogickej práci sa mladí ľudia dokážu uplatniť v rôznych oblastiach spoločenského života. Ďakujeme.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO