Dnes mediačná poradňa od 15.00 hod.

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s Mediačným centrom Košice, pobočka MC Poprad pre vás otvorili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať vždy druhú stredu v mesiaci. Najbližšia bezplatná poradňa bude k dispozícii obyvateľom mestskej časti

dňa 13.10.2021 od 15.00 hod. – 17.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, I. posch., č. dv. 8.

Mediátori Vám ochotne poradia ako postupovať pri riešení Vášho právneho alebo osobného problému.

         Účelom mediačnej poradne zriadenej v našej mestskej časti je:

  • poskytnúť obyvateľom mestskej časti bezplatnú pomoc pri riešení sporov, konfliktov vzniknutých pri susedských nedorozumeniach, pri vysporiadaní vlastníckych práv, v rámci rodinných sporov, obchodných, pracovnoprávnych a pod.

Spory, ktoré možno riešiť mediáciou:

  • susedské spory (obťažovanie hlukom, prachom, dymom, odpadmi, zvieratami),
  • konflikty občanov so susediacimi inštitúciami, reštauráciami, dopravcami,
  • rodinnoprávne spory (úprava vzájomných rodičovských práv, výživne, bezpodielové   spoluvlastníctvo, generačné nedorozumenia),
  • obchodné záväzkové spory (vzťahy medzi podnikateľmi),
  • environmentálne konflikty,
  • spory vzniknuté z pracovnoprávnych vzťahov,
  • spory vzniknuté v školskom prostredí (spojené so šikanovaním, záškoláctvom, ohováraním, konflikt učiteľ – rodič, učiteľ žiak a pod.).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *