Skip to content

Druhá kosba a harmonogram prác

Po  daždivých dňoch v  mesiaci máj správca verejnej zelene po prvej kosbe musí opätovne pristúpiť k údržbe trávnatých plôch a sústrediť sa  hlavne na kosenie plôch  na detských ihriskách . V niektorých lokalitách tráva dosahuje aj vyše pol metra.  

Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) zverejňuje každý týždeň harmonogram prác  na svojej webovej stránke https://smsz.sk/harmonogram-prac/

Podľa vyjadrenia zodpovedného technika verejnej zelene pre našu mestskú časť dňom 25.05. 2023 začali s kosbou detských ihrísk v lokalite MČ Juh – stred (Mlynárska, Rastislavova, Šoltésovej…), ďalej  budú pokračovať na sídlisku Železníky.

S druhou  kosbou sa v našej MČ už začalo na hlavných ťahoch na Jantárovej ul.  Postupne sa s technikou presunú aj do vnútro sídliskových plôch. V najbližšej dobe na ul. Palárikova je naplánovaný orez konárov stromov  odbornou skupinou arboristov.  V rámci orezov stromov bude správca riešiť aj orezy vyschnutých smrekov, ktorých vysýchanie spôsobila klimatická zmena. Postupne tieto dreviny budú nahradené inými teplomilnými druhmi.

 

V našej mestskej časti sú najbližšie naplánované tieto pracovné činnosti podľa vopred zverejneného harmonogramu:  

  • odvoz bioodpadu, zabezpečovanie čistoty a vyprázdňovanie košov,
  • údržba detských ihrísk v správe  SMsZ
  • vyplievanie detských ihrísk na sídl. Železníky,
  • premývanie a prekopávanie pieskovísk,
  • orez kríkov – Rastislavova, Verejný cintorín.

 

Odd. RRa BP