Skip to content

Harmonogram prác SMsZ v Košiciach

Správa mestskej zelene v Košiciach sa stará o údržbu zelene aj v našej mestskej časti. Každý týždeň pripravuje harmonogram predpokladaných prác. K zmene harmonogramu však môže dôjsť v prípade nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh. V týždni od 24.03.2022 do 30.03.2022 sú u nás plánované tieto aktivity:

  • odvoz bioodpadu, čistota a vyprázdňovanie košov,  údržba detských ihrísk v správe SMsZ + čistota, prekopávanie a premývanie pieskovísk,
  • orez kríkov – Železníky,
  • výsadba drevín –  Gemerská, Palárikova, Mlynárska.

Konkrétny harmonogram na aktuálny týždeň nájdete aj na našej webovej stránke v časti Čistota a poriadok – Verejná zeleň a detské ihriská -oznámenia.

V prípade akýchkoľvek podnetov súvisiacich s údržbou a výsadbou zelene sa neváhajte obrátiť telefonicky priamo na technika SMsZ pre Juh na tel. č. 055 / 726 34 18 alebo 055 / 726 34 03, prípadne mailom smsz@smsz.sk