Skip to content

Jar prebúdza aj záhradkárov

S príchodom jari sa v niektorých z nás zobúdzajú záhradkári. Pri bytových domoch tak objavujeme nové nasadené stromčeky a rôzne úpravy zelene. Chceme Vás týmto požiadať, ak máte záujem vysádzať stromčeky, je to potrebné konzultovať a odsúhlasiť so Správou mestskej zelene v Košiciach (SMsZ). Niektoré takto svojpomocne vysadené stromčeky musí SMsZ odstrániť a vysadiť vo svojej záhrade v Bernátovciach, pretože neboli dodržané pravidlá novej výsadby a časom po rozrastení koreňového systému by mohli tieto stromy spôsobovať škody (narušenie múrov, poškodenie podzemných vedení…).

Rovnako sme sa stretli aj s orezaním kríkov, ktoré si vyžadujú orez až po odkvitnutí ako napr. zlatý dážď. Ten počas leta zakladá nové kvety, ktoré rozkvitajú až v ďalšom roku na jar. Ak sa teda oreže ešte pred odkvitnutím, dochádza k jeho poškodeniu.   

Tešíme sa Vášmu záujmu o zeleň vo svojom okolí, ale je potrebné dodržiavať niektoré pravidlá pri jej údržbe a vysádzaní.  Pre bližšie informácie ohľadom zelene kontaktujte Správu mestskej zelene v Košiciach na tel. č. 055 / 726 34 03, 055 / 726 34 18 alebo mailom smsz@smsz.sk