Skip to content

Kontrolný deň

Kontrolný deň 4

 

V pondelok 20.02.2023 o 10.30hod. sa uskutočnil ďalší z kontrolných dní čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku, údržby miestnych komunikácií na území Mestskej časti Košice – Juh. Tentokrát sme navštívili tieto lokality: Námestie Osloboditeľov, ul. Palárikova, ul. Partizánska, ul. Ludmanská, ul. Požiarnická, ul. Pri bitúnku!

Podrobnejší záznam z tejto kontroly si viete prezrieť v priloženom odkaze, alebo v sekcii Čistota a poriadok, kde nájdete aj záznamy z predchádzajúcich kontrol.