Skip to content

Kontrolný deň

 

Dňa 06.02.2023 bola vykonaná kontrola čistoty, verejného poriadku, verejnej zelene, detských a športových ihrísk, stavu miestnych komunikácií v lokalite ulíc Jánošíkova, Žižkova, Kukučínova, Zborovská, Mlynárska a Fejova. Podrobnejší záznam z tejto kontroly si viete prezrieť v priloženom odkaze, alebo v sekcii Čistota a poriadok, kde nájdete aj záznamy z predchádzajúcich kontrol.