Skip to content

MDŽ na Juhu

Mestská časť Košice- Juh oslávila Deň žien ako sa patrí- spolupatričnosťou, láskou, drobnou pozornosťou pre každú dámu a napokon spevom i tancom.

V ranných hodinách miestny úrad navštívili členovia Denného stacionára Forresta Gumpa, n.o., ktorí potešili zamestnankyne vlastnoručne zhotovenými darčekmi, pohľadnicami a básňou. I napriek zdravotnému hendikepu dokážu títo ľudia v sebe nájsť toľko lásky a nehy, že ich rozdávajú plným priehrštím. Odmenou im boli sladké darčeky a posedenie pri káve s pani starostkou.

Počas celého dňa čakalo na návštevníčky Spoločensko- relaxačného centra taktiež milé čokoládové prekvapenie. V poobedňajších hodinách sa pôvodne plánovaný nácvik hudobného súboru RUŽA premenil na ich spontánne vystúpenie, čo potešilo všetkých prítomných. Vedenie mestskej časti malo pre dámy nachystané tulipány.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli osláviť tento sviatok a ukázali tak, že empatia, neha a citlivosť nie sú prejavmi slabosti, ale tej najväčšej ženskej sily.