Skip to content

Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Snímka obrazovky 2021-05-24 155413

V mesiacoch máj – august 2021, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja realizuje výskum s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých.

Výskum je zameraný na úroveň základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu.

Externí opytovatelia oslovia 3200 domácností náhodným výberom, prihlasovanie nie je možné (totožnosť opytovateľa je možné si overiť na tel.č. 0800 138 033).

  • Trvanie rozhovoru: približne 2 hodiny, účasť vo výskume je anonymná
  • Miesto konania rozhovoru: v domácnosti alebo na inom verejnom mieste
  • Odmena respondentov za čas, ktorý tomu venujú: 25,- Eur vo forme darčekovej poukážky
  • Bezplatná infolinka pre opytovaných účastníkov výskumu: 0800 138 033

Ďalšie informácie o výskume vedomostí a zručností PIAAC : https: //piaac.nucem.sk

Zdroj : Národný Ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO