Skip to content

Miestny podnik

 

Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice v likvidácií

Obchodná spoločnosť Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice bola zrušená s likvidáciou bez právneho nástupcu ku dňu  01.01.2017, a to na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti o zrušení spoločnosti v zmysle Uznesenia zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 20.12.2016.

Deň výmazu spoločnosti z obchodného registra: 17.08.2018

Likvidácia spoločnosti Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice v likvidácii skončila v zmysle ust. § 75 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

 

Účtovná závierka za rok 2016
Účtovná závierka za rok 2015
Účtovná závierka za rok 2014
Účtovná závierka za rok 2013
Účtovná závierka za rok 2012

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO