Skip to content

“Napíš list – Poteš srdce“

121209254_3356655691084527_6572947989162441799_o

Knižnica pre mládež mesta Košice predstavuje nádhernú myšlienku pri príležitosti mesiaca Úcty k starším. Naši seniori sa častokrát cítia počas sychravých jesenných dní osamelo a smutne. Deti ich však môžu potešiť vlastnoručne napísaným listom, ktorý nájde adresáta v domove pre seniorov.Poteší ich napr. veselá príhoda, básnička, obrázok, vlastnoručne vyzdobená obálka. List môžete doručiť osobne do ktorejkoľvek pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice, alebo vložiť do obálky a poslať poštou na adresu: Knižnica pre mládež mesta Košice Kukučínova 2, 043 59 Košice. Termín doručenia do knižnice 30.10.2020.

Viac informácií: https://www.kosicekmk.sk/index.php/accordion-2/534-mesiac-ucty-k-starsim-napis-list-potes-srdce?fbclid=IwAR0ogFLhtOymc3UYcM5uacowlDMlQKf_GI3CshSie26IQDIB7OC6I4xH8DY

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO