Skip to content

Návštevy v ZOS

Mestská časť Košice – Juh v súlade s „ opatreniami proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) a  Covid automatu“ v zmysle usmernenia MZ SR od 1. marca 2022umožňuje návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice za týchto podmienok:

 1. Návštevy v režime OTP
 2. Pri vstupe do zariadenia je návšteva povinná sa preukázať:
  -dokladom o kompletnom očkovaní,
  -dokladom o prekonaní ochorenia Covid-19 za posledných 90 dní,
  -Antigénovým testom nie starším ako 48 hod., PCR test nie starší ako 72 hod.
 3. Návštevy k prijímateľom do zariadenia musia byť vopred dohodnuté na tel. č. 055/678 43 52,  0905 687 392.
 4. Obmedzený počet osôb pre jedného návštevníka – max. 2 osoby.
 5. Návštevy budú umožnené denne: od 15.00 do 16.00.   
 6. Čas trvania návštevy:  max. 60 min.
 7. Návštevníci sú povinní pri vstupe do zariadenia vykonať dezinfekciu rúk, musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom počas trvania celej návštevy!