Skip to content

Nové číslo občasníku JUŽAN

V najbližších dňoch si v schránke nájdete prvé tohtoročné číslo informačného spravodaja Južan. Okrem iného v ňom nájdete zaujímavé informácie:

  • Ako dopadlo sčítanie obyvateľov v našej mestskej časti
  • Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitnými kontajnermi
  • Ako správne zálohovať fľaše a plechovky
  • Čo majú nové „naše“ školy

    Prajeme príjemné čítanie.