Skip to content

Od 15. mája sú umožnené návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby

IMG_9242

Mestská časť Košice – Juh v súlade s  uvoľňovaním opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19umožňuje návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice dňom15. mája 2021za týchto podmienok:

 1. Návšteva k prijímateľovi soc. služby musí byť vopred dohodnutá, tel. č. 055/678 43 52,  0905 687 392.
 2. Obmedzený počet osôb pre jedného návštevníka – max. 2 osoby.
 3. Osobám mladším ako 15 rokov návštevy nebudú umožnené.
 4. Čas trvania návštevy:  max. 30 minút,
 5. Návštevy budú umožnené denne: od 15.00 – 16.00 hod.   
 6. Pri vstupe do zariadenia je návšteva povinná sa preukázať negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2  (PCR 72 hodín a Ag 24 hodín). Preukázať sa negatívnym testom nemusí:
  – osoba, ktorá bola zaočkovaná II. dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo viac ako 14 dní,
  – osoba, ktorá bola zaočkovaná I. dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo viac ako 4 týždne,
  – osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  – osoba, ktorá je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19, ak bola I. dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.  
 7. Pri vstupe do zariadenia bude každému návštevníkovi zmeraná bezkontaktným teplomerom teplota. V prípade zvýšenej teploty (nad 37,2 ⁰C) alebo príznakov respiračného ochorenia, mu nebude umožnený vstup do zariadenia.
 8. Návštevníci sú povinní pri vstupe do zariadenia vykonať dezinfekciu rúk, musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (respirátor) a nasadiť si jednorazové rukavice (poskytne zariadenie).
 9. Návštevníci sú povinní podpísať tlačivo „Denná evidencia návštev v ZOS“, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave a jeho cestovateľskej anamnéze.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO