Skip to content

Október patrí už tradične úcte k starším

Október už tradične patrí úcte k starším. Tento mesiac je  pre nás pripomienkou, že si máme starých ľudí  vážiť a ctiť, byť im nápomocní, dávať im najavo svoju náklonnosť a lásku (a to nielen v októbri). Boli náročné aj posledné roky, kedy sme mali obmedzené stretávania sa, organizovanie rôznych športových, či kultúrnych podujatí.  A tak sme radi, že sa aj naši seniori mohli včera popoludní stretnúť na južanskej pôde, kde si mali možnosť nielen vypočuť ľudovú hudbu, ale aj schuti zatancovať. V úvode sa prihovoril pán starosta J. Hlinka, ktorého ľudová hudba Cassovia pod vedením Petra Balogha a speváčky Eriky Drotárovej nenechala sedieť na stoličke.