Skip to content

OZNAM

Snimka-obrazovky-2021-12-16-144446

Vážení klienti,

v zmysle Uznesenia vlády SR č. 772 zo 14. decembra 2021 Vám oznamujeme, že

 od17. decembra 2021 do odvolania

Miestny úrad funguje v špeciálnom režime. Úradné úkony, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie si dohodnete na t.č.:

Matričné úkony:    Rodná matrika – 055/720 8051

                                       Sobášna matrika – 055/720 8025

                                       Úmrtná matrika – 055/720 8027

Osvedčovanie podpisov a listín: 055/720 8019

Pondelok:8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Utorok:8.00 – 12.00
Streda:8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Štvrtok:8.00 – 12.00
Piatok:8.00 – 13.00

Evidencia obyvateľstva: 055/720 8020

Evidencia psov a rybárske lístky: 055/720 8039

Podateľňa: 055/720 8011

Všetky kontakty nájdete na: www.kosicejuh.sk.

Ďakujeme za pochopenie.    

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO