Skip to content

Oznam o úradných hodinách

Snímka obrazovky 2021-03-22 131445

OZNAM

Vážení klienti, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 Vám oznamujeme, že

 od20. marca 2021 do 28. apríla 2021

Miestny úrad funguje v špeciálnom režime. Úradné úkony, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie si dohodnete na t.č.:

Matričné úkony:    
Rodná matrika – 055/720 8051
Sobášna matrika – 055/720 8025
Úmrtná matrika – 055/720 8027

Osvedčovanie podpisov a listín: 055/720 8019
Pondelok – piatok: 8.00 hod. – 12.00 hod.

Evidencia obyvateľstva: 055/720 8020
Evidencia psov a rybárske lístky: 055/720 8039
Podateľňa: 055/720 8011

Všetky kontakty nájdete na: www.kosicejuh.sk

V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR je potrebné sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku AG testu, alebo potvrdením o negatívnom výsledku RT – PCR testu nie starším ako 7 dní.

Ďakujeme za pochopenie.    

JUDr. Henrieta Pagáčová, v.r.
prednostka MÚ MČ Košice – Juh

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO