Skip to content

Oznam o zahájení výkopových prác

tehologo1

Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice oznamuje, že zahájilo výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 527 Lomonosovova 22 v Košiciach.

Tieto práce sa realizujú v zeleni. Po odstránení havárie, bude dané miesto upravené do pôvodného stavu.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO